1. Dünya Savaşı yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 20,00 / 10 | 1 kisi / 20 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

1. Dünya Savaşı nasıl çıktı?
28 Haziran 1914’de Avusturya-Macaristan veliahdının Saray-Bosna’yı ziyareti sırasında Sırplı bir genç tarafından öldürülmesi ile savaş başladı. Avusturya-Macaristan Sırbistan’a, Rusya Avusturya-Macaristan’a, Almanya Rusya’ya, İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş açmıştır.

İttifak Devletlerinden olmasına rağmen İtalya niçin İtilaf devletlerine katılmıştır?
Savaş başladığında İtalya hemen savaşa girmemiş ve İtilaf devletleriyle yaptığı Saint Jean de Maruanne anlaşması ile kendisine Osmanlı toprakları üzerinde pay verilmesi üzerine İtilaf devletlerine katılmıştır.

İttifak Devletlerini Osmanlıya karşı tutumu nasıldır?
Almanya Osmanlının kendi yanında savaşa girmesini istiyordu

Çünkü:
1)Osmanlı savaşa girerse cepheler çoğalacak Almanya’nın üzerindeki baskı azalacaktı.
2)Osmanlı eğer Mısır’ı alırsa İngiltere’nin sömürgeleriyle irtibatı kesilecekti
3)Osmanlı Padişahı halife olduğu için İngilizlerin Müslüman sömürgelerinde isyan çıkarabilirdi

Osmanlı niçin Almanya’nın yanında savaşa girmek istedi?
-Almanyanın kazanacağı inancı
-Kaybettiği toprakların itilaf devletlerinde olması
-İtilaf devletlerinin sözlerine inanmaması
-İtilaf Devletlerine yaptığı teklifin kabul edilmemesi

Osmanlı Devleti savaşa nasıl girmiştir?
Goben ve Breslav adlı iki Alman gemisinin İngilizlerden kaçarak Çanakkale önlerine geldi. Bu iki gemi içeri alınarak satın alındığı bildirildi. Yavuz ve Midilli adları verilen bu iki gemi Karadeniz’e çıkarak Rusya’nın Sivastopol ve Odessa limanlarını bombalaması üzerine savaşa girmiş oldu.

Osmanlı Kafkas Cephesinde niçin başarısız olmuştur.?
Enver Paşa Rusları doğudan uzaklaştırmak, Bakû petrollerine ulaşmak ve Orta Asya Türkleri ile birleşmek için taarruza geçmiş ancak kışın düzenlenen bu seferde daha savaşmadan 90 bin askerimiz soğuktan ölünce başarısız olduk. Bu durumdan yararlanan Ruslar doğu Anadolu’yu işgal etmiştir.

Osmanlı tehcir yasasını niye çıkarmıştır?
Ruslarla savaşırken bölgedeki Ermeniler karışıklıklar çıkarıp arkadan saldırınca Osmanlı Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmuştur.

Bu cephede M. Kemal hangi başarıları elde etmiştir?
M. Kemal cepheye atandıktan sonra Bitlis ve Muş’u kurtarmıştır.

Ruslar bölgeden nasıl çıkmıştır?
Rusyada 1917 de ihtilal çıkınca 3 Mart 1918’de Brest-Litowsky anlaşması ile savaştan çekilmiştir. Bu anlaşma ile Osmanlı Berlin Anlaşması ile kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u geri almıştır.

İtilaf devletleri niçin Çanakkale’ye saldırmıştır?
– Rusya’ya boğazlar üzerinden yardım götürmek
– İstanbul’u alarak Osmanlıyı savaş dışı bırakmak
– Almanya ve Avusturya-Macaristan’ı doğudan sarmak
– İngiliz ve Fransızlar denizden geçmeye çalışmış ancak Nusret Mayın gemisi Çanakkale Boğazına mayın döşediği için geçememiştir. Bunun üzerine itilaf devletleri sömürgelerinden getirdikleri askerlerle Gelibolu’dan kara çıkarması yapmıştır.

M. Kemal ve Türk askerlerinin üstün başarısı ile Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnunda yapılan savaşları Osmanlı kazanarak “Çanakkale Geçilmez” dedirtmiştir

Çanakkale Savaşının sonuçları nelerdir?
– I. Dünya Savaşının uzamsına neden oldu
– Rusya’ya yardım gitmediği için ihtilal çıktı ve Rusya savaştan çekildi
– Yarım milyon insan öldü.
– Bulgaristan Osmanlının yanında savaşa girdi.

Osmanlı niçin Kanal Cephesini açmıştır?
– Kaybettiği Mısırı geri alabilmek
– Mısırı alarak İngilizlerin sömürgeleri ile irtibatını kesmek
Ancak Osmanlı bu cephede başarısız olmuş, geri çekilince Filistin cephesi açılmıştır

Osmanlı Filistin Cephesinde niçin başarısız olmuştur?
Bu cephede İngilizlerin kışkırtması ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin Osmanlıya karşı ayaklanınca başarısız olduk. Bunun üzerine Osmanlı geri çekilerek Süriye’ye çekilmiş ve M. Kemal bu cepheye atanmıştır. Ancak bu sırada Osmanlı Mondros anlaşmasını imzalamıştır.

Irak cephesi niçin açılmıştır?
Bu cephe İngilizlerin saldırısı ile açılmıştır. Amaçları ise:
– Irak petrollerini ele geçirmek
– Rusyaya İran üzerinden yardım götürmek
– Osmanlı’yı doğudan sarmak

Osmanlı bu cephede başlangıçta başarılı olsa da İngilizler sömürgelerinden getirdiği takviye ile Kerkük’e kadar ilerlemiştir.

Savaşı bitiren anlaşmalar nelerdir?
Almanya – Versay, Avusturya – Sen Germen
Macaristan – Trıanon, Bulgaristan – Nöyyi
Osmanlı – Mondros ateşkes ile savaştan çekildi ve Sevr anlaşmasını imzaladı.

Savaşın sonuçları nelerdir?
1)İmparatorluklar yıkıldı. (Osmanlı,Alman, Rus ve Avusturya-Macaristan)
2)Yeni rejimler ortaya çıktı(Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm, Rusya’da Komünizm)
3)Yeni devletler ortaya çıktı(Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya)
4)Savaşları engellemek için Cemiyeti Akvam kuruldu
5)Tank ve denizaltı ilk defa kullanıldı
6)Sivil Savunmaya önem verildi

1. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşının Nedenleri, 1. Dünya Savaşının Sonuçları, 1. Dünya Savaşı Cepheleri, 1. Dünya Savaşına Katılan Devletler, 1. Dünya Savaşının Sebepleri, 1. Dünya Savaşı Nedir, 1. Dünya Savaşı Hakkında Bilgi,