1. inönü savaşı nedenleri yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 50,60 / 10 | 5 kisi / 253 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

1. inönü savaşının nedenleri
1) Anadolu’daki milli kuvvetlere karşı harekete geçmek için uygun zaman ve meken kollayan Yunanlıların Çerkez ethem ayaklanmasının bölge üzerinde yaratmış olduğu bunalımdan faydalanmak istemeleri

2) Henüz kurulmuş olan yeni ordunun daha fazla güçlenmesine fırsat vermemek istemeleri

3) Yukardaki iki nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve ükeyi zora sokabi-lecek oluşumları fırsat bilerek Sevr anlaşmasını zorla kabul ettirip bu anlaşmadan paylarına düşenleri bir an önce elde etmek istemeleri

4) Yunanlılar açısından bakıldığında ise müttefiklerine Venizelosun iktidardan düşmesinin Anadoludaki saldırgan politikalarını etkileme-yeceğini göstermek istemeleri.

1. inönü savaşının sonuçları
1) İnönüde kazanılan bu zafer yeni Türk devleti’nin iç durumunu güçlen-dirmiştir
2) Türk halkına büyük bir moral güç ve ümit vermiştir
3) Düşman karşısındaki mücadelenin düzenli bir ordu ile kazanılabilece-ği görülmüştür
4) Düzenli ordu – kuvay-ı milliye tartışması son bulmuştur
5) Zafer TBMM’nin otoritesini güçlendirmiş,saygınlığını arttırmıştır
6) Artık vergi toplama ve askere alma işlemleri düzenli bir hal almıştır
7) Son olarak meclis bu zferin kendisine kazandırdığı prestijle 20 ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasıye kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul etmiştir

Yunan Saldırısının Amaçları
1 TBMM’ye, Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmek ve yeni topraklar kazanmak,
2 Çerkez Ethem isyanı’ndan faydalanmak, düzenli orduyu daha doğmadan yok etmek,
3 İstanbul-Bağdat demir yolunun geçtiği Eskişehir’i ele geçirerek ulaşımı kontrol altına almak
4 Ankara’ya ulaşarak Milli Mücadele’yi sona erdirmek

Yunanlılar, Türk ordusu Çerkez Ethem isyanıyla uğraşırken üç koldan saldırıya geçtiler İnönü yakınlarında yapılan savaşı Türk ordusu kazandı Yunanlılar geri çekildi Bundan sonra Çerkez Ethem isyanı da kolayca bastırıldı

Çerkez Ethem isyanı TBMM’ye karşı yapılan en etkili isyanlardan biridir

Savaşın Sonuçları :
1 TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu
2 Türk milletinin kendine olan güveni ve kurtuluş ümidi arttı Halkın TBMM’ye ve düzenli orduya güveni arttı Askere alım işleri hızlandı
3 Çerkez Ethem olayı tamamen sona erdi
4 Bu zafer TBMM’nin içte ve dışta itibarını arttırdı
5 TBMM bu zaferden sonra Londra Konferansı’na davet edildi
6 I İnönü Savaşı’ndan sonra Afganistan’la dostluk, Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı
7 İsmet Bey albaylıktan generalliğe yükseltildi

Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra 1921 Anayasa’sı ilan edilmiş ve İstiklal Marşı kabul edilmiştir

1.inönü savaşı, 1. inönü savaşı nedenleri, 1.inönü savaşının nedenleri, 1. inönü savaşı nedenleri ve sonuçları, 1.inönü savaşı nedenleri, 1. inönü savaşının nedenleri, 1. inönü savaşının sebep ve sonuçları, 1. inönü savaşının sonuçları, 1.inönü savaşı nedenleri ve sonuçları, 1. inönü savaşı sonuçları, 1. inönü muharebesi, 1.inönü savaşı sebep ve sonuçları, 1.inönü savaşının nedenleri ve sonuçları