Hakkında Bilgi

Abdest Nedir

Abdest Nedir
Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü, dirseklerle berâber kolları yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek ve topuklarla berâber ayakları yıkamaktan ibâret temizlik. Namazın dışındaki farzlardan biri.

NAMAZ ABDESTİ
1- Abdest almaya hazır hâle gelinir. Bunun için önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır; çoraplar çıkartılıp paçalar sıvanır, sonra, “Niyet ettim Allah rızâsı için abdest almaya” diye niyet edilir ve Eûzü Besmele çekilir. Yâni,“Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm” denir.

2- Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3- Ağız ve burun yıkanır. Bunun için sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır. Sonra, sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir ve sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

4- Yüz yıkanır. Alında saç bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

5- Kollar yıkanır. Önce sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Sonra sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur. Musluk az açılırsa, israf olmaz.

6- Baş mesh edilir. Sağ el yeni bir su ile ıslatıldıktan sonra elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehâdet veya küçük parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehâdet veya küçük parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Kalan üç parmağın dışı ile de boynun arkası meshedi,

Kaplama mesh
Başın dörtte birini meshetmekle farz yerine gelir, abdest sahîh olur. Ancak, kaplama mesh sünnet olduğu için, kaplama mesh yapılırsa sünnet sevâbı da alınmış olur.
Bunun için şu şekilde yapılırsa kaplama mesh yapılmış olur: Önce iki el ıslatılıp, iki elde de, üç bitişik ince parmak birbirine yapıştırılıp, iç tarafları, başın önünde, saçların başlangıcına konmak üzere iki el başa konur. İki elin bu üç parmağının uçları, birbirine dokunmalıdır. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içleri havada olup, başa dokunmaz. İki el, arkaya doğru çekilerek, üçer parmak, başı mesh eder. Eller, arkadaki saç kenarına gidince, üçer parmak, baştan ayrılıp, iki elin avuç içleri, kafanın yan tarafındaki saçlar üzerine yapıştırılıp, arkadan öne çekilerek, başın yan tarafları da meshedilir. Sonra şehâdet parmakları kulakların iç tarafına ve baş parmakların iç yüzü, kulak arkasına konup, kulaklar yukarıdan aşağı meshedilir. Sonra, diğer üç parmakların dış yüzleri enseye konup, ensenin ortasından, iki tarafına doğru çekilerek meshedilir.

7- Ayaklar yıkanır. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları hilâllenerek iyice temizlenir. Hilâlleme, sol elin küçük parmağı ile sağ ayağın küçük parmağından başlanıp diğer parmak aralarına sokulup temizlenerek yapılır.

Sol ayak da üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları sağ ayakta olduğu gibi hilâllanarak iyice temizlenir.
Abdestte her uzvu yıkarken abdest duâlarını bilmeyen “Kelime-i şehâdet” okur.
(Abdest ile ilgili geniş bilgi için, “Namazın dışındaki şartlar” bölümüne bakılmasını tavsiye ederiz)

Not: 1-Sadece abdest uzuvlarını yâni yüz, kollar ve ayaklar yıkanıp, baş meshedilirse bir kere yıkamakla da abdest alınmış olur. Meselâ, vakit çok az olduğu zamanlarda böyle yapılabilir. Ancak normal zamanlarda yukarıda târif edildiği şekilde sünnete uygun alınırsa, sünnet sevâbı da alınmış olur. Çok iyi olur.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Önce Besmele çekilir, Niyet edilir, eller yıkanır, avret yeri yıkanıp temizlenir, sonra güzelce normal abdest alınır, daha sonrada bütün beden yıkanır.
Guslün farzı üçtür
Ağzı gargara etmek, burna su çekmek, Hanefilere göre ağız ve burun vücutla beraber yıkanması gereken yerlerdir. Onun için ağzın çok iyi gargar edilmesi gerekir. Yabancı bir madde varsa altına su geçirilmesi lâzım der. Ağızda diş çıkıyorsa mutlaka çıkarılır. Çıkmıyorsa, kaplama ve dolgu varsa bunların üzerlerinin ıslanması yeterlidir. Mesh ve yara üzerine meshetmek gibidir.
Ayrıca burna su çekilip, sümkürülerek burnun içinin ıslanması gerekir.
Ağza burna su sağ elle alınır. Burun sol elle temizlenir.
Bir de bütün vücudu yıkamaktır.
Peygamber (s.a.) : “Her kıl altında cünüplük vardır” buyurmuştur. Böylece bütün bedenin yıkanması gerektiğini belirmiştir. (Tırmizi Taharet:77)
Bir hadislerinde de şöyle buyurur :
“Cünüplükten yıkanının bedeninde kıl yeri kadar kuru yer kalsa, cünüplük devam eder, azabı da çoğalır. (Ramuz El Hadis:412/2)
Guslederken ;
- Göz, kulak, göbek gibi çukurlukların içi yıkanacaktır. Kuru yer kalmayacaktır.
- Takma diş çıkıyorsa, çıkarılacaktır.
- Küpe delikleri ıslanacaktır.
- Su geçirmeyen bir şey varsa, giderilecektir.
- Diş aralarındaki kırıntılar ağza yapışmış kabuk gibi şeyler giderilecektir.
- Oruçlu olunca herhangi bir şekilde ağızdan burundan kulaktan, göbekten ön ve arkadan vücudun içine su gitmemesine dikkat edilmelidir.
- Başta saç diplerine suyun ulaşması dikkat edilecektir. Hz. peygamber (s.a.) şöyle buyurur : “Erkek gusülde saçını dağıtsın, ama kadına örgüsünü sökmek borç değildir. Saçın diplerini yıkaması yeterlidir.” (Ramuz El Hadis:82/10)
- Sakal, bıyık ve kaş içlerine su gitmesi için iyice ovuşturulacaktır.
- Tırnak aralıklarına da suyun gitmesi sağlanmalıdır.
- Sünnet olmamış olan, kabuğun iç kısımlarını yıkamalıdır.
- Peygamber (s.a.) : ”Yıkanılan yerde bevl etmeyiniz” buyurur. (Age:489/9) Banyoda ihtiyaç giderilmemelidir.
- Banyoda fazla kalınmaz, oyalanılmaz.
- Banyoda şarkı, türkü söylenmez ve konuşulmaz.
- Çok su kullanılmaz. Başkasından yardım istenmez.
- Kıbleye dönülmez.
- Yıkanmadan yiyip içmek zorunlu ise, el ve ağız yıkanır öyle yenir veya abdest alınır.
- Evin içinde de olsa açık gezilmez. Çabuk giyinilir.
- Umuma ait yerlerde avret yerleri açılmaz. Başkasının avret yerlerine bakılmaz.
Hz. peygamber (s.a.) : “Çıplak olarak yıkananları melekler lanet eder” buyurmuştur. (Nesai, Gusül:2)
- Parmaktaki yüzüklerin altı kuru kalmamalıdır.
- Cünüp iken uyunacaksa abdest alınarak uyunmalıdır. Yoksa melekler onun etrafında eğleşmezler.
- Cünüplükten yıkanırken illa çamaşırlarıyla yıkanacağım diye ısrar edilmemelidir. Çünkü; çamaşır kirli olabilir. Yıkanırken çamaşırı ile yıkandı diyelim onu biraz sonra nasıl olsa çıkarmayacak mı? Sonra her gün defalarca tuvalete girilmiyor mu? En uygunu banyo yapılan yerin perde ile veya kabinle daraltılmasıdır.

Abdest, Kur'ân-ı kerîmde şu âyet-i kerîme ile farz kılınmıştır:
"Ey îmân edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerle berâber ellerinizi yıkayın ve başlarınızı meshedin ve her iki topukla berâber ayaklarınızı yıkayın." (Mâide sûresi: 6)
Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kerre salât ü selâm getirse, Hak teâlâ, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, duâsını kabûl eder. (Hadîs-i şerîf-Eyyühel veled İlmihâlî)
Her ne zaman ümmetimden biri abdest alırken, Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı (küçük) günahların hepsi afv olur. Ağzına, yüzüne ve diğer âzâlarına su verdikçe, bütün günâhları dökülür. (Hadîs-i şerîf-Eyyühel veled İlmihâli)

Abdest üzerine abdest almak, nûr üstüne nûrdur. (Hadîs-i şerîf-Keşfül-hafâ)
Hanefî mezhebine göre abdestin farzları dörttür: Yüzü bir kerre yıkamak. İki kolu dirsekleri ile birlikte, bir kerre yıkamak. Başın dörtte bir kısmını mesh etmek, yâni yaş eli başa sürmek. İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kerre yıkamaktır. Ayrıca abdestin sünnetleri, edebleri vardır. (İbn-i Âbidîn)
Abdestsiz olarak şu üç şeyi yapmak haramdır: Namaz kılmak, Kâ'be'yi tavâf etmek, üzerinde bir kılıf bulunmaksızın Kur'ân-ı kerîme ve bir âyet-i kerîmeye dokunmak. Câmiye abdestsiz girmek ise mekruhtur. (Şürnblâlî)

Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)


islami deyimler sözlüğü, abdest, abdest nedir, abdest ne demek, abdest hakkında, abdest ile ilgili bilgiler, abdest bilgi, abdest hakkında bilgi, abdest ile ilgili bilgi, abdest nasıl alınır,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim