Hakkında Bilgi

Ahi ne demek

Ahi ne demek
Ahi, Ahilik mezhebinden olan kişiye denir.
Ahi kelimesinin kökü hususunda kesin bir bilgi mevcut değildir. Kökünün arapça “karde­şim” demek olan veya türkçe “cömert” an­lamına gelen akı kelimesi olduğu söylenir. Anadolu dışında fütüvvet prensiplerine bağlı olan kişilere civanmert, ayyaş, felâ (çoğulu ) gibi isimler verilmiştir. Bu isimlerin ha­zan ahî ile eşanlamlı oldukları kabul edilmiş­tir.

Ahi, Ahi nedir, Ahi ne demek, Ahi anlamı, Ahi hakkında bilgi, Ahi ile ilgili bilgi, Ahi kimdir,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim