Alan ölçüleri nelerdir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 7,96 / 10 | 28 kisi / 223 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

ALAN ÖLÇÜLERİ
Günlük hayatımızda çeşitli yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir.

Alan ölçüleri birimi metrekare’dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır.

Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür.

Metrekarenin askatları
Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülür. Metrekarenin askatları, bir metrekarenin 100, 10.000, 1.000.000 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilmiştir.

1. Desimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dm olan karenin alanına, 1 desimetrekare denir.

2. Santimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 cm olan karenin alanına, 1 santimetrekare denir.Bir desimetrekarenin yüz defa küçüğüdür.

Bir desimetrekarenin içinde ise, 100 santimetrekare vardır.

3. Milimetrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 mm olan karenin alanına, 1 milimetrekare denir.Bir santimetrekarenin yüz defa küçüğüdür.

Bir santimetrekarenin içinde 100 milimetrekare vardır. Bir desimetrekarede 10.000, bir metrekarede 1.000.000 milimetrekare vardır.

Metrekarenin Katları
1. Dekametrekare: Bir kenarının uzunluğu 1 dam olan karenin alanına, 1 dekametrekare denir.1 metrakarenin 100 kat büyüğüdür.

2. Hektometrekare: Bir kenarı 100 metre olan bir karenin alanına 1 hektometrekare denir. Bir hektometrekare içinde 100 dekametrekare, 10.000 metrekare vardır.

3. Kilometrekare : Bir kenarı 1.000 metre olan bir karenin alanına kilometrekare denir. Bir kilometrekare içinde 100 hektometrekare, 10.000 dekametrekare, 1.000.000 metrekare vardır.

Alan ölçüleri, hangi birime göre yazılacaksa, o birimi gösteren tam sayı yazılır, sonra sağına bir virgül konur. Bundan sonra da askatları, çift rakamlar halinde yazılır Sayının sağına da o birimin kısaltılması konur. Okunuşta, her basamak, kendi birimlerine göre okunur.

ALAN ÖLÇÜLERİNİN BİRBİRİNE ÇEVRİLMESİ
Alan ölçüleri, herhangi bir alan ölçüsü birimine çevrilerek yazılabilir. Alan ölçülerinden verilen sayıyı başka bir birime çevirmek için, bu birimin, ilk birimin katı ya da askatı olup olmadığına bakılır. Çevrilmek istenin birim, çevrilecek birimin askatı ise, virgül o kadar basamak sağa alınır. Katı ise virgül o kadar basamak sola alınır. Virgül iki basamak sağa alınınca, önceki birim, kendinden bir küçük olan birime çevrilmiş olur. Virgül iki basamak sola alınınca önceki birim, kendinden bir büyük büyük birime çevrilmiş olur.

ARAZİ ÖLÇÜLERİ
Bağ, bahçe, tarla gibi yerler arazi ölçüleri ile ölçülür.Arazi ölçüleri ar, dekar ve hektardır.
Ar : Metrekarenin 100 katı olan ölçü birimidir. “a” sembolüyle gösterilir. 1 ar, 1 dekametrekarelik bir alana eşittir.

Dekar : Metrekarenin 1000 katı olan ölçü birimidir. “daa” sembolüyle gösterilir.Yaklaşık olarak 1 dekara 1 dönüm denir.

Hektar : Metrekarenin 10 000 katı olan ölçü birimidir. “ha” sembolüyle gösterilir.

Arazi ölçüleri onar onar büyür, onar onar küçülür.
Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her basamak inişte 10 ile çarpılır.
Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her basamak çıkışta 10 a bölünür.

Alan Ölçüleri ve Sembolleri
Akre
Ar –> Sembolü: a
Ayak Kare –> Sembolü: ft2
Barn –> Sembolü: b
Büyük Dönüm
Dekametrekare –> Sembolü: dam2
Dekar
Desimetrekare –> Sembolü: dm2
Dönüm
Eykır
Footkare (Feetkare) –> Sembolü: ft2
Hektar –> Sembolü: ha
Hektometrekare –> Sembolü: hm2
Homestead
İnçkare (Inchkare) –> Sembolü: in2
Kilometrekare –> Sembolü: km2
Metrekare –> Sembolü: m2
Milimetrekare –> Sembolü: mm2
Milkare
Santimetrekare –> Sembolü: cm2
Yardkare (yardakare) –> Sembolü: yd2

Eski Alan Ölçüleri
Arşınkare
Atik
Atik Evlek
Ayakkare
Cerip
Çarşı Arşın Kare
Endaze Kare
Evlek
Hatkare
İran Fettanı
Jugerum
Kirahkare
Mimari Arşın Kare
Mısır Fettanı
Parmakkare
Ree
Rute
Urupkare
Yeni Evlek
Ziraikare

ALAN ÖLÇÜLERİ
Alan ölçülerinin temel birimi metrekare dir ve m2 ile gösterilir.

Metrekarenin Katları
_ Dekametrekare ( dam2) ve 1 dam2 = 100 m2
_ Hektometrekare ( hm2 ) ve 1 hm2 = 10000 m2
_ Kilometrekare ( km2 ) ve 1 km2= 1000000 m2

Metrekarenin Askatları
_ Desimetrekare ( dm2 ) ve 1 dm2 = 0,01 m2
_ Santimetrekare ( cm2 ) ve 1 cm2 = 0,0001 m2
_ Milimetrekare ( mm2 ) ve 1 mm2 = 0,000001 m2 Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin alanına metre kare denir, “m2” biçiminde gösterilir.

Metrekarenin askatları:
Milimetre kare
Santimetre
Milimetre kare

Katları:
Dekametre kare
Hektometre kare
Kilometre kare

Alan ölçü birimleri askatlara çevrilirken her basamakta 100 ile çarpılır.

Katlarına çevrilirken de her basmakta 100 ile bölünür.

ALAN VE ALAN ÖLÇÜLERİ
a) Alan ölçüsü neye denir?: Bir kenar uzunluğu 1 m olan karenin alanına metrekare denir.Bu m2 ile gösterilir.

b) Alan ölçüleri birimi nedir? Alan m2 ile ölçüldüğü için alan ölçüsü birimi m2 dir.

c) Metrekarenin askatları: Metrekareye karşılık gelen yüzeylerden daha küçük yüzeyleri ölçmek için,metrekare birimlerinden küçük birimlere ihtiyaç vardır.Bu ölçü birimlerine ,metrekarenin askatları denir.

1) Desimetrekare: Kenar uzunluğu 1 dm olan yüzeyin ölçüsüne denir. 1 m =10 dm ise 1 m2 =100 dm2 dir.

2) Santimetrekare: Kenar uzunluğu 1 cm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”cm2” ile gösterilir. 1 m =100 cm ise 1 m2 =10000 cm2 dir.

3) Milimetrekare: Kenar uzunluğu 1 mm olan yüzeyin ölçüsüne denir.”mm2” ile gösterilir. 1 m =1000 mm ise 1 m2 =10000 mm2 dir.

d)Metrekarenin katları: Metrekare ile ölçülmesi zor olan büyük yüzeyleri ölçmek için bu birimlerden büyük birimlere ihtiyaç duyulmuştur.Bu ölçü birimlerine metrekarenin katları denir.

1) Dekametrekare: Kenar uzunluğu bir dekametre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”dam2” ile gösterilir. 1 dam2 =100 m2 dir.

2) Hektometrekare: Kenar uzunluğu bir hektometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”hm2” ile gösterilir. 1 hm2 =10000 m2 dir.

3) Kilometrekare: Kenar uzunluğu bir kilometre olan kare yüzeyinin ölçüsüne denir.”km2” ile gösterilir. 1 km2 =1000000 m2 dir.

e) Alan ölçülerinin birbirlerine çevrilmesi: Bir alan ölçüsüyle verilmiş olan büyüklüğü, bir küçük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayı 100 ile çarpılır. Bir alan ölçüsüyle verilmiş olan büyüklüğü, bir büyük ölçü birimiyle ifade etmek için verilen sayı 100 ile bölünür.

ALIŞTIRMALAR
1- 65 km2 nin kaç hm2 , dam2 , m2 olduğunu gösteriniz.

65km2 =6500 hm2 =650000 dam2 =65000000m2 ‘dir.

2- 0,238 km2 kaç m2 dir?

Çözüm:1 km2 = 1000000 m2 0,238 km2 = 238000 m2 = 238.103

3- 53,64 m2= 5364 dm2
4- 53,64 m2= 536400 cm2
5- 53,64 m2=53640000 mm2
6- 53,64 m2=0, 5364 dam2
7- 53,64 m2=0,005364 hm2
8- 53,64 m2=0,00005364 km2

Ölçü birimleri, Alan ölçüleri, Alan ölçüsü, Alan ölçüleri nelerdir, Metrekare, Arazi ölçüleri, Metrekarenin askatları, Metrekarenin askatları nelerdir, Metrekarenin katları, Metrekarenin katları nelerdir,