Atatürk ne zaman doğdu yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 7,40 / 10 | 10 kisi / 74 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

atatürk ne zaman doğdu
Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

Atatürk’ün doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 10 kasım 1936’da dışişleri bakanlığından Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine şöyle bir yazı gelir;

Riyaseti cumhur umumi katipliğine: İngiltere maslahatgüzarı Mösyö Margam vekaletimize müracaat ederek Reisi Cumhurunuzun Doğum günü münasebetiyle ve İngiltere Kralı sekizinci Eduard tarafından hususi ve samimi bir tebrik telgrafı çekileceğini söylemiş ve Atatürk’ün doğum tarihini bildirmelerini rica etmiştir. Keyfiyeti arz eder ve İngiltere büyükelçiliğince talep edilen malumatın tensip buyurulduğu takdirde bildirilmesine müsaadelerinizi rica ederim.

Hariciye vekili yerine elçi Yazı Atatürk’e gösterildiğinde Atatürk; Annem beni bir bahar gününde dünyaya getirdiğini söylerdi bu tarih niçin 19 mayıs olmasın19 mayıs diye yazın buyruğunu verir bunun üzerine 12 kasım 1936’da dışişleri bakanlığına şu yazı yazılır; Hariciye Vekaletine cevaptır; Reisi cumhur Atatürk’ün 19 mayıs 1881 tarihinde doğduklarını arz ederim.

Atatürk ne zaman doğdu, Atatürk ne zaman doğmuştur, Atatürk nerede doğdu,