Hakkında Bilgi

Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem

Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem
Atatürke göre “Millet aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur”.
Demek ki “milli kültür” bir devleti ayakta tutan unsurların en önemlisidir. Çünkü milli kültür oluştuğunda ortaya millet çıkar. Millet ise mutlaka bir devlet oluşturur.

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığıyla, haklarıyla, birlik ve bütünlüğüyle çelişen tüm yabancı öğelerle mücadele zorunluluğu, milli görüşleri derinlemesine bilerek her karşı görüş önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni kuşakların ruh gücüne bu nitelik ve yeteneklerin aşılanması önemlidir. Hayatları sürekli ve müthiş bir mücadele biçiminde beliren milletlerin felsefesi, bağımsız olmak ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu nitelikleri çok şiddetli olarak gerektirmektedir.
(16.7.1921 Maarif Kongresi’ni açış konuşmasından)

Başarıya ulaşmak ve başarıları kuvvetle, emniyetle yürütebilmek için güçlü bir karaktere sahip olmak gerekir. Bizim güçlü karakterimizi hep ve hep yükseltmek, korumak gerekir. Bundan milliyetseverlik çıkar… Türkiye halkı denildiğinde, bildiğiniz gibi, kaderlerini birleştirmiş olan his ve din bakımından kalpten birbirlerine bağlanmış insanlar söz konusudur. Bunlar arasında ırk yönünden farklı olanlar vardır. Ama karşı ırktan olanlardan birinin diğeri üzerinde onun milliyetini yok edecek bir dava peşinde olmasına gerek yoktur. Her biri için ayrı ayrı olduğu gibi Türkler için de daima bağlı kalmak, milli karakteri yükseltmek, tüm girişimlerinde bu sağlamlığı göstermek lazımdır. Bu noktada tembellik büyük felaketlerin nedeni olur. Nitekim şimdiye kadar da olmuştur. Milliyet hissi sosyal bir topluluğa güç veren, yaşama yeteneğini genişleten başlı başına bir niteliktir. Bu konuda cahil kişilerden oluşan bir sosyal topluluk, bir ırk bölünmeye mahkumdur. Böyle bir toplumun içinde zaten gereği kadar iyilik ve güç olamaz. Böyle bir toplum, böyle bir milli devlet kuramaz.
(2 Şubat 1923 İzmir'de halkla yaptığı sohbetten)

Atatürk, Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem, Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem hakkında, Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem ile ilgili bilgi, Atatürkün Milli Kültüre verdiği önem ile ilgili anı, Atatürkün Milli Kültüre verdiği önemle ilgili bir anısı, Atatürk ün Milli Kültüre verdiği önem, Atatürk ün Milli Kültüre verdiği önem hakkında, Atatürk ün Milli Kültüre verdiği önem ile ilgili bilgi, Atatürk ün Milli Kültüre verdiği önem ile ilgili anı, Atatürk ün Milli Kültüre verdiği önemle ilgili bir anısı,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim