Hakkında Bilgi

Batı Rönesansına İslamın Etkisi Nedir

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Batı Rönesansına İslamın Etkisi Nedir
Müslüman Araplar kendisinden önceki dönemin büyük medeniyetleri olan Hindistan ve Antik Yunanistan’ın en önemli bilim ve edebiyat kitaplarını Arapça’ya çevirerek muhteşem bir gelişme kaydetti. Bu dönemde müslümanların kurduğu İslam devleti en büyük medeniyet haline geldi. Daha sonra Araplar’ın İspanya’yı fethetmesi aslında Avrupalıların işine yaradı. Çünkü o zamana kadar bilim ve edebiyat alanlarında oldukça geri kalan Avrupa, Arapçaya çevrilmiş olan Antik Yunan eserlerini bu kez kendi dillerine tercüme etmeye başladılar ve bu durum Avrupa’da Rönesans’a kadar giden bir yolun kapılarını açtı.

Yine müslüman Osmanlı’ların kurduğu imparatorluk da bir dönem için büyük bir ilim ve irfan yuvasıydı. Ayrıca Haçlı Seferleri sırasında Hristiyan Avrupa, Müslüman çoğrafyalardan daha önce bilmediği bir çok bilgiyi edindi. Kısacası Avrupa’nın medeniyeti, Doğu’nun medeniyetini tam bin yıl sonradan takip etti. Bunu da aslında Müslümanlara, daha doğrusu bilim ve teknolojiye verdiği önem nedeniyle İslam’a borçlular.

Avrupa kilisenin baskısından ve dinden kurtulup modernleşme çağına geçmesinde büyük rol oynamıştır.
Skolastik görüş (kilisenin dar görüşü) yıkılmıştır.
Yerine pozitif (bilimsel) düşünce hakim olmuştur.
Reform hareketlerini hazırlamıştır.
Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.
Avrupa’da sanattan zevk alan aydın (Mesen) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur.
Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.Batı Rönesansına İslamın Etkisi, Batı Rönesansı hakkında bilgi, Batı Rönesansı ile ilgili bilgi, Batı Rönesansına İslamın Etkisi nedir,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim