Besmelenin anlamı yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 16,25 / 10 | 4 kisi / 65 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

AYRICA BAKINIZ

EUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
“Lânetlenmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınırım.”

“Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.”

Rahman : Dünyada durumu ne olursa olsun bütün canlılara rızık veren, onlara acıyan anlamına gelir.

Rahim : Kıyamet gününde sadece mü’minlere rahmet eden ve onları bağışlayan manasına gelir.

Dinimizde müslüman, bir iş yapacağı zaman önce besmele çeker. Böylece şeytanın şerrinden, evanelerinin şerrinden ve şerlilerin şerrinden aynı zamanda her türlü şeytani duygu ve düşüncelerden Allah’a sığınmış ve Allah’a güvenini belirtmiş olur.

Besmele çekerek bir işe başlamakla müslüman yardım istemiş olur.

Besmelesiz başlanan işten hayır hasıl olmaz. İşlerinin hayırla başlaması ve hayırla sonuçlanmasını isteyen her müslüman, önce besmele çekecektir.

Besmele her hayrın da anahtarı olduğundan; besmele ile hayır kapıları açılıverir. Bunun için bir işe başlamadan, bir şey yiyip içmeden, yerimizden kalkmadan ve yatağımıza yatmadan, kitabımızı açmadan, işimize, okulumuza gitmeden, evimizin, arabamızın kapısını açmadan önce besmele çekmeliyiz. Çünkü herşeyin başı besmeledir. Besmelesiz işin hayrı yoktur. Besmele her hayrın başıdır.

Kur’an’da Besmele
Besmele, 19 harftir ve sırlarla doludur.
1- Sûrelerin başında besmele vardır. (Tevbe sûresi hariç, Tevbe Sûresini, Enfâl Suresinin devamı kabul edenler olduğundan başına besmele konmamıştır.)

2- Neml sûresinin 30. ayetindeki besmele,demek ki besmele ayettir.

Sûrelerin başındaki besmeleyi, Şafi mezhebi her sûrenin, bir ayeti kabul ederken, Hanefi mezhebi sûreden saymaz. Onun için namazda Fatiha sûresinin başında içten okunur, Fatihadan sonraki sûrelerin başında okunmaz. Her rekatta Fatihanın başında içten okunur. Çünkü ; Peygamberimiz (s.a.) gizli okumuştur.

İlk vahiy geldiğinde : “Seni yaratan Rabbinin adı ile oku” mealindeki ayetin nazil olması, her şeyin başında Allah’ın adının anılması, besmele çekilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Nahl sûresinin 98. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyurur : “Kur’an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.”

Bu sığınma, ancak “Eûzubillahimineşşeytanırracim” demekle olur. “O kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım” demekle olur.

Büyüklerimizden gelen bilgiye göre ; “Eûzubillahimineşşeytanırracim, le havle vele kuvvete illa billahil aliyyil azim” demenin sığınma duası olduğu bildirilmiştir.

Sevgili peygamberimiz : “Besmele Kur’an ayetlerindendir” buyurmuştur. (Ramuz El Hadis:57/15)

Allah Rasulü bir sahabeye de şöyle demiştir :

“Süleyman peygamberden başkasına nazil olmayan bir ayet öğreteyim. Namazına ve okunana ne ile başlarsın?” deki : “Bismillahirrahmanirrahim” (Ramuz El Hadis:470/4)

Demek ki, besmele bir ayettir. Kur’an okurken, namaz kılarken ve diğer ibadetlerimizde, işlerimizde çekilmesi emredilmiştir. Besmele çekerek Allah’a sığınıp, korunmamız da istenmiştir.

İsteyen besmele çeker korunur. Euzu besmele çekerek yüce Allah’a sığınır. Lüzum hissetmeyen de Allah’ın korumasına ihtiyaç duymaz, sıkıntıya düşer.

Bir genç kardeşim anlatıyordu. Kâbus görmüş, korkmuş. Görüp, korkar, korkuturlar. Çünkü Allah’a sığınmayana, Allah’ın koruması altına girmeyene şeytan musallat olur. Kim de Allah’a sığınırsa Allah onu şeytanın eline bırakmaz. Kur’an’da “Allah’a sığınana şeytanın hakimiyeti yoktur.” (Nahl:98-100)

“İhlaslı kullar üzerinde şeytanın ağırlığı olmayacaktır. Onları koruyucu olarak Rableri yeter.” (İsra:65)

“Allah’ı zikretmekten gafil olana şeytanı musallat ederiz.” (Zuhruf:36)

Müslüman, Allah’a dayanıp, Allah’a güvenecektir. Allah müsaade etmedikten sonra şeytan hiçbir zarar veremez. (Mücadele Sûresi:10)

Besmele, Besmelenin anlamı, Besmele ve anlamı, Besmele hakkında bilgi, Besmele ile ilgili bilgi, Besmeleyle ilgili bilgi, Besmelenin anlamı nelerdir, Besmelenin anlamı nedir,