Hakkında Bilgi

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki fark nedir

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki fark nedir
Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir.

Asağıdaki tablodan da görülebilecegi gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardir. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir. Hücre çeperi vakuollesen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar. Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler. Hayvan hücresi ise değişken şekillidir.

Bitki ve hayvan hücresi genelde aynı organellere sahiptir. Bunlardan çekirdek ve mitokondriler çift tabakalı membran taşır.

Plastid membrani da çift tabakalıdır ve sadece bitki hücresinde vardır. Bitki hücresinde olupta hayvan hücresinde olmayan bir diğer organel de merkezi vakuol (büyük koful) dur. Tek tabakalı membran taşıyan endoplazmik retikulum (ER), diktiyozom, lizozom ve küçük vakuoller hem bitki hemde hayvan hücresinde görülür. Ribozom membransız olup her iki hücre tipinde de görülür. Sentriyoller hayvansal hücrelerin çoğunda bulunur fakat bitkilerde bulunmaz.bitki hücresi hayvan hücresi
hücre çeperi bulunur. hücre çeperi bulunmaz.
sitoplâzmada plastitler vardır. plastitler yoktur.
kofullar çok ve büyüktür. kofullar az ve küçüktür.
lisozom ve sentrozom bulunmaz. lisozom ve sentrozom bulunur.
anket yapamaz. anket organeli bulunur.

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar nelerdir, Bitki ve hayvan hücresi, Bitki ve hayvan hücresinin farkları, Bitki ile hayvan hücresinin farkı, Hayvan ve Bitki hücresi arasındaki fark, Bitki hücresinin hayvan hücresinden farkları, Hayvan hücresinin bitki hücresinden farkları, nedir, Hayvan ve Bitki hücresi arasındaki fark nedir

Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim