Biyolojik Islah yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 4,25 / 10 | 4 kisi / 17 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

AYRICA BAKINIZ

Biyolojik ıslah
Bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve bunların bazı enzimleriyle insan kaynaklı atıkların doğal yollardan arıtılma işlemlerine biyolojik ıslah ya da biyolojik iyileştirme denir. Özellikle topraktaki toksik maddelerin arıtılmasında, bazı bitkilerin kullanılması yaygın olarak yapılıyor. Daha geniş bilgi için Google gibi arama motorlarında “bioremediation” anahtar kelimesiyle arama yaparsanız, yeteri kadar bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bilim adamıyla üretken insanı bir araya getirmeliyiz. Üretken insan ile bilim adamlarını bir araya getirirsek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Dünya piyasalarına da ancak bu yöntemle girebiliriz. Kaliteyi yakalamamız gerekiyor. Markalaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla buğdayın kalitesini artırmak amacıyla süneyle mücadele büyük önem arzetmektedir. Çünkü süne buğdayın kalitesini düşürerek yemlik hale getirmektedir. Sivil toplum örgütleri ile Hükümetimiz ve Bakanlığımızın elele vermesi suretiyle bu sorunun da üstesinden gelecebileceğimize inanıyorum”

“Ben bugünü ‘Tabiattan özür dileme günü’ olarak değerlendiriyorum. Çünkü 1945’li yıllarda, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte dünya milletlerinin karınlarının doyurulması adına o dönemde özellikle kimyasal mücadele olarak adlandırdığımız ilaç kullanımı olarak nitelenebilecek bir yöntem yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra doğaya verilen tahribata ‘dur’ denilen bir yaklaşımın benimsenmesi noktasına gelinmiştir.

Biz biyolojik mücadele yerine fiziksel ve kimyasal mücadele yöntemlerini çok kullandık. Ancak biyolojik yöntemi açıkçası çok gündemimize almadık. Sonunda ise başarısız olduk ve süneyle mücadele etmemiz adeta imkansız hale geldi. Hükümetimiz geçtiğimiz yıldan itibaren uçakla mücadele yerine yer aletleriyle süneyle mücadeleyi başlatmış, bugünse burada biyolojik mücadelenin startını vermiştir. Dünya artık sadece üretmekle yetinmemize imkan sağlamıyor, aynı zamanda üretirken kaliteli üretmemizi de bizden istiyor. Çünkü rekabet edebilmek için aynı zamanda kaliteli üretmek zorundayız. Dolayısıyla un kalitesi, eğer makarna yapılacaksa makarnalık kalitesi bozulmuş olan bir buğdayın ekonomik olarak bir değeri yoktur. Bugün Türkiye kendine yetecek kadar buğdayı üretmektedir. Ancak bu buğdayın kalitesine bakıldığında olumsuz bir noktadayız ve dışarıdan buğday ithal etmek zorunda kalıyoruz.

Biyolojik Islah Ve Kontroldeki Yaraları
Tarım bitkilerinin zararlıları ve hastalıkları üzerinde geniş araştırma bulunmasına rağmen, birçok zararlı ile ilgili detaylıçalışmalar yetersizdir. Asya’nın pek çok karasal alanlarında 1970li yılların sonunda pirinç tarımına şiddetli zarar veren ‘’pirinç yaprakböceği’’(Niloparvata lugens) hakkındaki bilgi eksikliği (ekolojikkoruma) zararlı için yapılan çabaları çok gecikmiştir. Batı Avrupa Bağları, Kuzey amerika kökenli yabani ‘’misket üzümü nün zararlıya karşı direnç gösterdiğinin saptanmasıyla böcek zararlısıyla oluşankayıplardan korunabilmiştir. Alman ve Fransız üzümleri Kuzey Amerika’dangetirilen ana çilekler üzerine aşılanarak, farklı genetik kaynakların kaliteli olmalarının avantajlarından yararlanılmaktadır. Benzer olarak ABD’de mısır tarımı 1970’li yıllarda bir çeşit pashastalığı ile büyük zararlara uğramıştır. Meksika’da doğal olarakbulunan ve mantara dirençli olan çok yıllık Zea diploperennis türü ileticari çeşitler arasında yapılan melezleme ile hastalığın zararları sonraki yıllarda önlenmiştir. Buna benzer bir durum buğday tarımında dayaşanmıştır. Amerika’nın kuzey batısındaki buğday tarımı yaparak pashastalığı nedeniyle 1960lı yıllarda büyük zararlara yol açmıştır. Busalgının yol açtığı ekonomik zararlar yabani bir Türk buğday türüsayesinde önlenmiştir. Bu sayede ABD’de buğday üretimine yılda 50 milyondolarlık katkı sağlamıştır. Türk buğdayları genelde hastalıklaradayanıklılık tüm dünyanın tarım ıslah bilimcileri tarafındanaranmaktadır.

Tarım alanları zararlı türler için bol besin kaynaklarını sağlayanmono kültürlerle karakterizedir. Geniş spektrumlu insektisitlerinkullanımı zararlıların predatör populasyonlarını etkilemekte ve aynızamanda tarla ekosistemlerindeki (agro-ekosistemler) tarla kenarlarında ve başka habitatlarda da zararlı olmaktadır. Tarım alanlarının artan çeşitliliğinin sadece tür zenginliğinin artışına katkısının olmadığını bunun yanında zararlı türlerin bazısının predatörlerine ve tarım döllenmelerinde iş görenleri de kapsayanyararlı böceklere de katkı sağladığı saptanmıştır. Örneğin, Kaliforniya’daki (ABD)yabani böğürtlen çalısının misket üzümlerininbazı zararlıları ile beslenen yaban arılarına habitat sağladığı bildirilmektedir.

Görüldüğü gibi çevre kirliliği ile mücadele etmek ve toplumlarınhayat kalitesini iyileştirmek amacıyla pahalı teknikler ve prosesleryerine, doğadaki mevcut biyolojik sistemlerin kullanılabileceğidüşüncesi son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla, bugünekadar faydasız ya da zararlı olarak nitelendirilen bazı bitkisel vehayvansal canlı sistemlerle yeni kullanım alanları oluşturulmuştur. Bucanlı biyolojik sistemlerin organik maddeleri büyük bir hızlaabsorblayıp, nitrat, fosfat ve ağır metalleri uzaklaştırabilmeyeteneklerinin olduğu anlaşılmıştır. Bu canlı biyolojik sistemlerinyanı sıra, biyolojik materyallerden elde edilen bazı organik maddelerinde atık suların arıtılmasında göz ardı edilemeyecek bir etkinliğe sahipoldukları saptanmıştır.

Atık suların biyolojik arındırılmasında, geliştirilmiş farklıteknolojik işlemlerin belirli aşamalarda mikroorganizmalar yaygınolarak kullanılmaktadır. İncelendiklerinde, bu tür biyolojiksistemlerin, ülkelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarına uygun, yan etkilerden uzak bir teknolojik potansiyel vaat ettikleri açıkçagörülebilir.

Biyolojik Islah Çalışmalarında Kullanılan Yöntemler
Bireylerin ve gelecek kuşaklarının sağlıklı yaşaması biyoloji konusundaki bilinçlenme ile sağlanacaktır.

Araştırmacılar bitki ve hayvanları islah etmiş daha iyi meyve daha fazla yumurta daha çok et ve süt elde etmek için onların soylarını kültürel yöntemler kullanarak iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmalarda da büyük ölçüde başarılı olmuşlardır.

Günümüzde birçok ülke seralarda tozlaşma görevini bombus adı verilen arılarla yapıyorlar. Bombus özellikle sebzelicilikte yüksek verim elde etmek amacıyla hormon kullanan üreticilere bir çıkış hatta kurtarıcı oldu. Arının taşıdığı çiçek tozları etrafa yayılarak seradaki domates ve çileklerdeki verimi artırdı.

Günümüzde birçok tıbbi bitki ve hayvanın üretimi antibiyotik arşı inferferon çeşitli pestisitlerin üretimleri insandaki zararlı genlerin ayıklanması işi gibi alanlarda biyoteknolojiden yararlanılmaktadır.

Tıpta uygulanan aşılama yönteminde vücuda virüs verilerek vücudun virüsü tanıması ve ona karşı antikor üretmesi sağlanır oysa gen teknolojisinin sağladığı olanaklarla vücuda virüs verilmeden de antikor üretmek mümkün olmuştur. Böylece vücut virüsün yan etkilerinden korunabilmektedir.

Tıpta ; pıhtılaşma bozuklukları lösemi gibi hastalıkların teşhis ve tedavisinde enzimlerden yararlanılmaktadır. Bu enzimlerin elde edilmesi biyoteknolojinin sayesinde olmuştur .

Biyoteknolojinin katkıları arasında insülin’ni de sayabiliriz. İnsülin insanlarda şeker metabolizmasını düzenleyen bir hormon olup pankreas hücreleri tarafından üretilir dolaşıma katılır. Eksikliğinde ise şeker diabet hastalığı ortaya çıkar. Bugün bakteri DNA’sı yardımıyla insülin hormonu bol miktarda ve ucuza üretilebilmektedir. Yine cücelik tedavisinde kullanılan insan büyüme hormonuda bu yolla üretilmektedir.

Büyüme hormonu eskiden sadece kadavraların hipofiz bezinden çok büyük zorluk ve masraflarla elde ediliyordu. Atık biyoteknolojik yöntemlerle çok miktarda ve ucuza elde edilebilmektedir.

Biyoteknolojik buluşlar ve onlara dayalı uygulamalar insanoğluna biyolojik savaşta yararlanabileceği organizmaları elde etme olanağı sağlamıştır gittikçe önem kazanan “biyolojik savaş” konusunda yapılan çalışmalar ülkemizde yeterli düzeyde değildir . Oysa biyolojik savaşta kullanılabilecek birçok organizma yurdumuzda bulunmaktadır . Ancak biyolojik savaşta yokedilmeye çalışılan zararlı canlılarla bunları yok etmek için kullanılan canlıların biyolojik yapılarının iyi bilinmemesi ülkemizdeki bazı çalışmalarında başarısızlığına neden olmaktadır. Oysa tarımda biyolojik savaş daha ucuz ve kolay olacak çevre kirliliğinde önemli ölçüde azalacaktır. Bu amaçla bazı bakteri türleri kullanılarak böceklere karşı dirençli domates tütün pamuk gibi bitkiler elde edilmektedir .

Alg bakteri maya ve küflerin büyük miktarda üretilmesinden ve bu canlı hücrelerin kurutulması sonucu oluşan biyolojik kütleye tek hücre proteini denilmektedir .

Ayrıca aroma kaynağı vitamin kaynağı ve emülatör destekleyicisi olarak da kullanılır . Tek hücre proteininin uygulama alanı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Belkide tek hücre proteini gelecekte besin kaynağımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Dünyada nüfus artışının bugünkü hızıyla devam etmesi durumunda besin kıtlığının yaşanabileceği bilimadamlarınca kâbul edilmektedir. Buna çözüm olarak bilim adamları tarımda biyoteknolojik uygulamaları önermektedir. Avustralya’lı araştırmacılar yonca bitkisini amino asit sentezine yardımcı olan bir gen aktararak bitkinin protein değerini yükseltme değerini yükseltmektedir. Böylece yem bitkisi olan yonca proteince zenginleştirilmiştir .

1997 Şubat ayında biyoloji alanında yeni bir gelişme kaydedilmiştir Bir araştırmacı memeli bir hayvanın (koyun ) kopyası yapmayı başarmıştır. Bir koyundan alınan bir vücut hücresinin çekirdeği başka bir koyuna ait çekirdeği alınmış bir yumurtaya yerleştirilerek yeni bir koyuna yaşam verilmiştir . Dolly adı verilen kuzu orjinal DNA sahibi koyunun kopyasıdır . Bu iki koyun aynı fiziksel özellikleri taşımalarına rağmen aynı biyolojik özellikleri taşıyıp taşımadıkları belirli değildir . Kalıtsal hastalıkların kökenini anlamamız ve tedavi edebilmemiz ancak insan genomunu tam olarak çözebilmemizle mümkün olacaktır .

Genetik mühendisliği bu konuda ilk adımı atmıştır 1990 yılında ABD ve Avrupa ülkelerininde katıldığı “insan genomu projesi” adı altında büyük bir çalışma başlatılmıştır bu proje insandaki yaklaşık 100.000 genin diziliminin saptanmasını hedefliyor . Örneğin bilim adamları genetik bozulma nedeniyle kontrolsüzce çoğaldıklarını anladıkları hücrelerle “hücre dilinde konuşarak ” “çoğalma !” yada “öl!” konutları verebilecek böylece şimdiye kadar etkin tedavi yöntemi geliştirilemeyen kanser gibi hastalıklar projenin sağladığı bilgiler ışığında tarihe karışabilecektir . Ayrıca kalıtsal hastalıkların ve daha bilemediğimiz birçok özelliğin yada kusurun nedenlerini çözümlerini bulmamıza ışık tutacaktır.

Biyolojik ıslah, Islah, Biyolojik ıslah nedir, Biyolojik ıslah ne demek, Biyolojik ıslah hakkında bilgi, Biyolojik ıslah ile ilgili bilgi,