Hakkında Bilgi

Böbreğin Görevi

Böbreğin Görevi
• Metabolizma sonucu meydana gelen artıkları süzmek

• Vücut sıvılarının bileşimlerini, doku sıvısı ile hücredeki su miktarlarını belirli yoğunlukta tutmak.

• Kandaki tuz ve diğer maddeleri dengede tutmak.

• Kararlı bir iç çevre sağlamak (homeostasis)

• Vücuttaki su miktarının ayarlanması hipofizden salgılanan antidiüretik hormon (ADH) tarafından yapılır. ADH az salgılandığında şekersiz diyabet hastalığı ortaya çıkar.

• Kanın pH'ını ayarlar. Kanın pH' ı 7,4 tür.Bu Ph 7 - 7,7 olursa canlı ölür değişen Ph ı böbrekler düzeltir. Kanda asitliliğin artmaması gerekir bunu akciğer ve böbrek sağlar.

• Fazla miktarda deniz suyu içen insan ölür.Çünkü deniz suyunda % 3 tuz vardır. İnsan kanındaki tuz oranı ise % 0,9 dur. İnsan böbreği en çok % 2 tuz içeren sıvıyı süzebilir. Deniz suyu yutan bir insan böbreklerinin atabileceğinden fazla tuz yoğunluğundaki sudan içtiği için böbrek işlemini yapamaz. Kandaki tuz miktarı arttığından hücrelerden ve doku sıvısından kana su geçer, yani hücreler plazmoliz olur.

• Kıvrımlı kanala etki ederek minerallerin (Na, Cl iyonlarının) geri emilimini aldosteron hormonu sağlar. Bu hormon böbrek üstü bezinin kabuk bölümünden salgılanır.


Böbreklerin Süzme İşlevi
Böbreğin ana görevlerinden birisi, metabolizma ile meydana gelen artık maddeleri süzmektir. Süzme işlemi malpigi cisimciğinde, yani glomerulus kılcalları ile bowman kapsulü arasında gerçekleşir. Kan nefrona girdiğinde glomerulus olarak bilinen 50 kadar kılcaldamar ağına akar. Glomerulus kılcallarındaki kan plazmasının bir kısmının, yüksek kan basıncı nedeniyle bowman kapsulüne geçmesine süzme işlemi denir. Boman kapsulüne geçen sıvıda inorganik tuzlar, glukoz, üre ve su gibi maddeler bulunur. Sıvının glomerulustan bowman kapsulüne geçme hızına, böbreğin süzme hızı denir. Süzme hızı, sağlıklı bir insanda dakikada yaklaşık 125 ml, günde 180 litredir. Bu hız kan basıncına bağlıdır. Bir insanda yaklaşık 4-6 litre kan olduğuna göre vücudumuzdaki kan plazması, bir günde yaklaşık 30 defa böbreklerimizden geçmektedir.

Süzülme
Metabolik yıkım maddeleri ve kandaki diğer maddeler nefronlara girer. Süzülme, glomerulus ile bowman kapsülünün birleştiği yerde meydana gelir. Burada getirici ve götürücü kılcallar arasında bulunan glomerulustaki kan basıncı diğer kılcallara göre, iki kat fazladır. (70 mm-Hg) Kılcallar çift katlı kübik epitelden meydana gelmiştir.

Glomerulus kılcallarında kan basıncı (70 mm-Hg) ve kan hücrelerinin meydana getirdiği osmotik basınç (32 mm-Hg) olmak üzere iki yönlü basınç vardır. Glomerulusu çevreleyen bowman kapsülünde ise içten dışa doğru bir basınç vardır. 14 mm-Hg) Buna göre net basınç (süzme basıncı) 70-(32+14)=24 mm-Hg lik glomerulustan bowman kapsülü yönünde bir süzme basıncıdır.

Kan basıncı ile bowman kapsülüne kan plazmasında bulunan glikoz, amino asit, inorganik maddeler, üre, ürik asit ve su geçişi olur. Bu olaya süzülme denir. Süzülme ile plazma yaklaşık olarak %20 lik kayba uğrar. Buradaki olay tamamen basınçlı süzülme yani fiziksel bir olaydır.

Böbreklerde süzülme hızı birim zamanda süzülen sıvı miktarıdır. Soğuk havalarda kılcal damarlarda büzülme meydana geleceğinden basınç artar ve süzülme miktarı artar, dolayısıyla daha sık idrara çıkma olayı olur. Sağlıklı bir insandaki süzülme yaklaşık dakikada 120-125 ml dir.

Böbrek, Böbreğin Görevi, Böbreğin Görevleri, Böbreğin Görevi nedir, Böbreğin Görevleri Nelerdir, Böbreklerin görevi, Böbreklerin görevleri, Böbrek nasıl çalışır,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim