Çalgı Çeşitleri yazısına puan ver :
Puan ver : 1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan (Henuz oylanmamış)
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Çalgı Çeşitleri
Telli çalgılar mızraplı veya mızrapsız : Arp, bağlama (saz), balalayka, banjo, kanun, mandolin, santur, tambur v.d.

Yaylı çalgılar: Keman, kemençe, kontrbas, viyola, viyolonsel
klavyeli klavsen, piyano

Nefesli çalgılar: (dilli veya dilsiz ) armonika (ağız mızıkası), boru, flüt, gayda, kaval, klarnet, ney, obua, tulum, zurna
ağızlıklı büğlü, fagot, kornet, Korno, saksofon

Klavyeli çalgılar : akordiyon, armoniyum, org
Vurma çalgılar : darbuka, davul, def, dümbelek (kudüm), timpani, trampet, zil

Akordiyon, portatif ve körüklü bir çalgıdır. Ses, körüğün açılıp kapanması sırasında dilcikli deliklerden geçen havanın, dilcikleri titreştirme-siyle sağlanır. Akordiyona bugünkü biçimini 1827′de Buffet vermiştir;

Armonika, ağız mızıkası;

Armonyum, körükle işleyen, piyano büyüklüğünde bir çalgıdır. Küçük org da denir;

Arp, ilkçağ’dan beri bilinen telli çalgı. Teller iki elin parmakları ile tırmalar gibi, çekilip bırakılarak çalınır;

Balalayka, iki, üç veya dört telli, üçgen gövdeli, saplı çalgı. Daha çok Rusya’da kullanılır;

Banjo, caz müziğinde kullanılan bir çalgıdır. Mandoline benzer. Madenî olan gövdesinin üstüne deri gerilidir;

Bateri, çeşitli boyda birkaç davul ve zilden oluşan çalgı takımı;

Boru, sadece beş nota çıkarılabilen, öttürülmesi kolay madenî çalgı. Küçüklerini izciler kullanır;

Büğlü, dört ayrı boyda nefesli çalgı. Daha çok askerî bandolarda kullanılır;

Darbuka, Ortadoğu ve Afrika’da kullanılan vuruşlu bir çalgıdır. Türk müziğinde de yer alır. Deri gerili kısmı geniş, dip tarafı dar silindirimsi bir yapıdadır. Gövdesi madenden veya pişmiş topraktan olabilir. Diz üzerine yerleştirilip iki elin par makları ile vurularak çalınır;

Davul, vurgulu çalgıların en eskisidir. Tahtadan veya madenden, içi boş bir silindirin iki ucuna deri gerilerek yapılır. Biri kalın, öbürü ince iki sopa ile iki tarafına vurularak çalınır;

Def, Türk, Arap ve Acem müziğinde eskiden beri kullanılan vurgulu bir çalgıdır. Yuvarlak bir kasnağın iki yüzüne deri gerilerek yapılır. Çeşitli büyüklükte olur. iki elle kavranarak, parmakla vurularak çalınır. Kasnak kenarına küçük zil takılmış olanlarına zilli def denir;

Dümbelek, kudüm veya nakkare de denilen davulumsu bir çalgıdır. Bakırdan veya ağaçtan bir tas biçimindedir. Ağzına deri gerilir, elle veya sopalarla vurularak çalınır. Tekke çalgısıdır;

Fagot, ağaçtan yapılan nefesli çalgı. XVI. yüzyılda icat edilmiştir;

Kanun, düz bir tahta üstüne gerili tellerden oluşur, diz üstüne konarak işaret parmaklarına takılmış madeni mızrapla çalınan eski bir çalgıdır. XIII. yüzyılda icat edilmiştir. Alaturka müzikte kullanılan sazlardan biridir;

Kaval, en ilkel nefesli çalgı. Odundan delikli bir boru biçimindedir;

Kemençe, Doğu Karadeniz Bölge-si’nde kullanılan ve yayla çalınan telli bir çalgıdır. Tahtadan yapılır. Dik tutularak çalınır. Klasik Türk müziğinde de kullanılır;

Klarnet, zurnayı andıran, boru biçiminde uzun, delikleri madenî oynar kapaklı nefesli bir çalgıdır. XVII. yüzyılda icat edilmiştir. Ondan fazla çeşidi vardır;

Klavsen, klavyeli ve telli bir çalgıdır. Eskiden pek yaygınken zamanla yerini piyano almıştır;

Kontrbas, yaylı sazların en büyüğüdür. İnsan boyunda ve keman biçimindedir. Keman gibi dört telli ve çok kalın seslidir;

Kornet, bakırdan yapılan üç pistonlu, dolambaçlı boru biçiminde nefesli bir çalgıdır. Caz müziğinde ve orkestralarda kullanılır. Gür seslidir;

Korno, bakırdan, geniş ağızlı, yuvarlak boru biçiminde nefesli bir çalgıdır. Kornet gibi üç pistonludur;

Mandolin, sırtı düz veya bombeli, kısa saplı, telli bir çalgıdır. Dört çift teli vardır. Mızrapla çalınır;

Obua, ağaçtan yapılan ince uzun boru biçiminde, delikleri madenî oynar kapaklı, nefesli bir çalgıdır. Tatlı ve yumuşak ses çıkardığı için bütün orkestralarda yer alır;

Saksofon, madenî geniş ağızlı borudan yapılan nefesli bir çalgıdır. Değişik büyüklükte birçok çeşidi vardır. XIX. yüzyılda Belçika’lı Adolphe

Çalgı, Çalgılar, Çalgı Çeşitleri, Çalgı Türleri, Çalgılarımız, Telli Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar, Klavyeli Çalgılar, Yaylı Çalgılar,