Hakkında Bilgi

Doğal Afetler - Kuraklık

Kuraklık Nedir
Bir bölgede nem miktarındaki geçici dengesizliğin o bölgedeki su kıtlığı ile ilişkisi olarak kabaca tanımladığımız kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda herhangi bir yerde meydana gelebilir. Kuraktan nemli iklim tiplerine kadar her yerde görülebilir. Bununla beraber kurak iklimler nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı kuraklığa karşı daha hassas konumdadırlar. Ekstrem olaylar içinde kuraklık genellikle yavaş gelişir, sıklıkla uzun bir süreklilik gösterir ve atmosferik tehlikeler içinde tahmini en az olanı olması ile birlikte etkileri çok geniştir.

Kuraklık yalnızca fiziksel bir olay veya bir doğa olayı olarak görülmemelidir. Onun, insan ve faaliyetlerinin su kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle toplum üzerinde çeşitli etkileri vardır.
Uzun süreli kuru hava nem azlığı yaratarak bitki, orman ve su kaynaklarında azalmaya sebep olur ve neticede, ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal problemlerin ortaya çıkar

KURAKLIK TİPLERİ
Meteorolojik kuraklık
Tarımsal kuraklık
Hidrolojik kuraklık

KURAKLIĞIN ETKİLERİ
1.Ekonomik etkileri
Üründe kayıp
Süt ve çiftlik hayvanları kaybı
Kereste üretiminde kayıplar
Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme
Yiyecek üretiminde düşüş-Yiyecek stoklarının azalması
Çiftçi gelirlerinde kayıplar
Eğlence iş alanlarında kayıplar
Tarımsal üretimin direk bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar
Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik
Hükümetlerin vergi gelirinde kayıplar

2.Çevre etkileri
Topraktaki su ve rüzgâr erozyonu
Bitki alanlarına zarar
Suyun kalitesine zarar
Hayvan kalitesine etki
Hayvan doğal yaşamlarına etki

3.Sosyal etkileri
Yiyecek kıtlığı
Yoksullukta artış
Göç
Sosyal huzursuzluk
Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş

Doğal Afetler, Kuraklık Nedir, Kuraklık Hakkında, Kuraklık Tipleri, Kuraklığın Etkileri, Kuraklığın Nedenleri,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim