Eflatun Cem Güney Kimdir yazısına puan ver :
Puan ver : 1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan (Henuz oylanmamış)
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Eflatun Cem Güney Kimdir
Hekimhan’da doğdu. Ahmed Hurşid Bey’in oğludur. Sivas İdadi ve Sultânî’sini bitirdi (1918). Anadolu’ nun çeşitli İllerinde ve istanbul’da edebiyat öğretmenliği, Topkapı Müzesi Müdür Yardımcılığı, Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı ve Halk Eğitimi Başkanlığı yaptı. İstanbul’da öldü.

Konya MÜdafaa-t Hukuk Cemtyeti’ndeki faaliyetleri ile Millî Mücâdele’ye katıldı. İstiklâl (Eskişehir, 1919), İrşâd (Konya, 1921) ve Misak-ı Millî {Kayseri, 1921) dergi ve gaze teleri çıkardı. Duygu ve Düşünce, Duygu ve Dilek, Taşpınar gibi dergileri idare etti. Folklor araştırma çalışmaları yapıp halk hikayelerini, masalları ve efsaneleri derleyip onları edebî eser seviyesine çıkarmaya uğraştı. Masal çalışmaları ile milletlerarası üne kavuştu ve Danimarka’daki Hans Chrıstıan Andersen nnusveddeaen kontrol edıteceK Kurumu Eflatun Cem Güney‘e Açıl Şofrani-Açıl ve Dede Korkut Destanları ile iki defa “Ajıderseh PSyesi Şeref Diploması ve Dünya Çocuk Edebiyatı Sertifikası” verdi. (1956, 1960).

Masal kitapları: 1. Nar Tanesi (1946), 2. Akıl Kutusu (1947), 3. En Güzel Türk Masalları (1948), 4. Altın Heybe, 5. Kül Kedisi, 6. Felek Sillesi (1948), 7. Acil Sofram Açıl ve Congoloz Baba (1949), 8. Kara Yılan ve Kara Gülmez (1949), 9, Bir Varmış Bir Yokmuş (1956), 10. Evvel Zaman İçinde (1957), 11. Gökten üç Elma Düştü (1960), 12. Az Gittim Uz Gittim (1961), 13. Ağlayan Nar ile Gülen Ayva (1969), 14. Al Elma Yeşil Elma (1969), 15. Sabır Taşı (1969), 16. Hasırcı Baba- Keloğlan (1969), 17. Aygın Baygın Ses ve Nurtopu (1970), 18. Yedi Köyün Yüz Karası (1970), 19. Altın Gergef (1971), 20. Güldükçe Güller Açan Kız (1971), 21. Tellerinde Bülbüller Şakıyan Saz, vs…

Halk hikayeleri: 1. Dertli Kaval (1945), 2. Dede Korkut Hikayeleri (1958), 3. Âşık Garip (1958), 4. Kerem İle Aslı (1959), 5. Tahir İle Zühre (1959), 6. Şah İs mail. Halk şairleri: 1. Erzurumlu Emrah (1928,1955), 2. Halk Şiiri Antolojisi (1947), 3. Âşık Ruhsatı (1953), 4 Meslekî (1953), 5. Meslekî (1953), 6 Kâmilî (1958). Türkü ve fıkra, fotklor: 1. Halk Türküleri (2 cilt, 1953-1956), 2. Nasrettin Hoca Fıkraları (1956), 3. Folklor ve Eğitim (1966), 4. Folklor ve Halk Edebiyatı (1917). Diğer eserleri: 1. Matem Sesleri (1920, şiirler), 2. Dumlupınar’a Doğru, 3. Kara Yazı, 4. Atatürkün Hayatı ve Atatürkün Eserleri (1963). Halk eğitimi ile ilgili eser leri de vardır.

Eflatun Cem Güney Eserleri
Masal Kitapları
1. Nar Tanesi (1945),
2. Akıl Kutusu (1947),
3. En Güzel Türk Masalları (1948),
4. Altın Heybe,
5. Kül Kedisi,
6. Felek Sillesi (1948),
7. Açıl Sofram Açıl ve Congoloz Baba (1949),
8. Kara Yılan ve Kara Gülmez (1949),
9. Bir Varmış Bir Yokmuş (1956),
10. Evvel Zaman İçinde (1957),
11. Gökten Üç Elma Düştü (1960),
12. Az Gittim Uz Gittim (1961),
13. Gülen Ayva Ağlayan Nar (1969),
14. Al Elma Yeşil Elma (1969),
15. Sabır Taşı (1969),
16. Hasırcı Baba- Keloğlan (1969),
17. Aygın Baygın Ses ve Nurtopu (1970),
18. Yedi Köyün Yüz Karası (1970),
19. Altın Gergef (1971),
20. Güldükçe Güller Açan Kız (1971),
21. Tellerinde Bülbüller Şakıyan Saz

Halk Edebiyatı Çalışmaları
22. Dertli Kaval (1945),
23. Dede Korkut Masalları (1958),
24. Âşık Garip (1958),
25. Kerem İle Aslı (1959),
26. Tahir İle Zühre (1959),
27. Şah İsmail (1957),
28. Erzurumlu Emrah (1955),
29. Halk Şiiri Antolojisi (1947),
30. Âşık Ruhsati (1953),
31. Meslekî (1953),
32. Kâmilî (1958),
33. Halk Türküleri (2 cilt, 1953-1956),
34. Nasreddin Hoca Fıkraları (1956),
35. Folklor ve Eğitim (1966),
36. Folklor ve Halk Edebiyatı (1917),
37. Matem Sesleri (1920, şiirler),
38. Dumlupınar’a Doğru,
39. Kara Yazı,
40. Atatürk- Hayatı ve Eserleri (1963)

Eflatun Cem Güney Kimdir, Eflatun Cem Güney, Eflatun Cem Güney Hakkında Bilgi, Eflatun Cem Güney Hayatı, Eflatun Cem Güney Vikipedi,