Hakkında Bilgi

Flüt Hakkında Bilgi

Flüt Hakkında Bilgi
Flüt’ün kalın, orta ve ince olmak üzere, üç ayrı ses bölgesi vardır. Çalgının en tatlı sesleri orta bölgededir. Ses inceldikçe, parlak ve keskin bir nitelik kazanır. Bu çalgı “tahta üflemeliler”in en çevik olanıdır. Hızlı çalınması gereken sesler, gösterişli ezgiler ile birbirinden uzakta bulunan notalar çabuk ve kolaylıkla seslendirilebilir. Ayrıca duygulu melodilerin seslendirilmesinde de özellik taşıyan bir çalgıdır. Bunun dışında, tahta üflemeli çalgıların hep birlikte tınlattıkları geri plandaki ses kümeleri içinde önemli bir yeri vardır.

Günümüz orkestralarında normal flütün dışında iki flüt çeşidi daha kullanılmaktadır. Bunlardan “Piccola flüt” (veya oktav tiz). Küçük olması dolayısıyla, ince sesleri son derece keskin ve batıcıdır. Bu niteliği nedeniyle orkestrada önemli bir yeri vardır. Öteki flüt çeşidi olan “Alto flüt” ise, normal flütten biraz daha büyüktür; kalın seslere inebilme olanağı daha fazladır. Ses rengi daha koyu ve derinliklidir. Özellikle çağdaş orkestra yapıtlarında özel renkler elde etmek amacıyla kullanılır.

Flütün tarihi eskidir. Geçmiş uygarlıklarda flüt benzeri çalgılara sık rastlanmaktadır. Rönesasn Avrupa’sında bugün “blok flüt” dediğimiz ve eğitim müziğinde kullanılan “düz flüt” vardı. bu çalgının ağızlığı borunun üst ucunda bulunuyordu.

On yedinci yüzyılda ünlü Fransız besteci Jean Baptiste Lully, bazı operalarında “yan flüt”ü kullanmaya başlamış ve çalgı giderek yaygınlık kazanmıştı. On sekizinci yüzyılın ilk yarısındaki bir orkestra yapıtında “düz flüt”ün mü, yoksa “yan flüt”ün mü kullanılacağı, nota üzerinde belirtilirdi. Yılların akışı içinde bu alışkanlık bırakıldı ve Flüt orkestradaki yerini kesinlikle aldı.

Prusya kralı Büyük Frederick’in flüt öğretmeni olan Joachim Quantz, flüt’ün mekanizmasına bazı yenilikler getirmiş ve üç yüz tane flüt konçertosu besteleyerek çalgının yayılmasını hızlandırmıştır.

flüt, flüt nedir, flüt ne demek, flüt neye denir, flüt hakkında, flüt ile ilgili bilgiler, flüt hakkında bilgi, flüt ne demektir, flüt anlamı, fülüt,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim