Fosillerin Faydaları yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 54,33 / 10 | 6 kisi / 326 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Alt Başlıklar

Fosillerin Faydaları
Bir bitki ya da hayvanın eski jeolojik çağlardan bu yana yer kabuğunda korunmuş olan kalıntısı ya da izi. Özellikle kemik, diş ve tırnak gibi sert kısımlar, tortul kayaçlar içinde özelliklerini pek az yitirerek taşlaşır. Paleontoloji sayesinde fosiller, bulundukları yerin durumu hakkında önemli bilgiler verir.

Fosillerin birçok yararı vardır. Fosiller, tortul kayaçların hangi jeolojik zamana ait olduğunun anlaşılmasında, bulunduğu bölgenin geçmişteki yeryüzü şeklinin ve iklimin belirlenmesinde, jeolojik zamanlarda yaşamış ve soyu tükenmiş canlılar hakkında bildi edinilmesinde bilim adamlarına yardımcı olur. Fosiller ayrıca, canlıların geçirdiği evreler hakkında da bilgi edinilmesinde önemli rol oynarlar.

Büyük miktarlarda bulunduklarında, bazı canlılar (bitki kökenliler) linyit ve taş kömürünü; bir hücreli canlılar, özellikle de fitoplânktonlar petrolü ve buna bağlı olarak doğal gazı oluşturur.

Fosillerin Yararları
* Tortukayaçların hangi zamanda oluştuğu hakkında bilgi verir.
* Fosiller, bulunduğu bölgenin geçmişteki, coğrafi durumu, iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi verir.
* Bugün yaşamayan, soyları tükenmiş bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verir.
* Canlıların evrimi hakkında bilgi verir.

1- Tortul kayaçların hangi zamana ait olduğunun (yani yaşlarının) anlaşılmasını sağlar. (Tortul kayaçların içerisinde en genç fosiller üst tabakalarda, en yaşlı fosiller alt tabakalarda bulunur. Maddelerin yarılanma ömrü hesaplanarak kayaçların yaşı hesaplanabilir).
2- Fosillerin bulunduğu bölgenin geçmişteki coğrafi durumunu ve iklim şartlarının nasıl olduğunun anlaşılmasını sağlar.
3- Nesilleri tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların (Dinozor, trilobit = vücudu üç kısımdan oluşan soyu tükenmiş bir böcek türü, mamut) tanınmasını sağlar.
4- Canlıların geçirdiği gelişim dönemleri (evreleri) hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
5- Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bilgi verir.
6- Fosil yakıtların oluşmasını sağlar.

Fosil, Fosiller, Fosillerin yararları, Fosillerin Faydası, Fosillerin Faydaları Nelerdir, Fosiller ne işe yarar, Fosiller hakkında bilgi, Fosiller ile ilgili bilgi,