Hakkında Bilgi

Fosillerin Yararları Nelerdir

Fosillerin Yararları Nelerdir
YERKÜRE'NİN OLUŞUMU VE JEOLOJİK ZAMANLAR
Dünyanın oluşumu ile ilgili değişik teoriler ileri sürülmüştür. Bunlardan en çok kabul göreni, Yer Küre'nin önce gaz katmanı olduğu, zamanla soğuyup yoğunlaşarak bugünkü durumunu aldığı görüşüdür. Yer Küre'nin kabuğu, değişik metotlarla incelenerek 4,5 milyar yaşında olduğu saptanmıştır. Dünya'nın bugüne kadar 4 jeolojik devir geçirdiği tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla:

Prekambriyen Devre (İlkel Zaman)
4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Bu devrede kıta çekirdekleri oluşmuştur. Zamanın sonlarına doğru bir hücreli bazı canlılar ( bakteriler ve su yosunları ) oluşmuştur.

Birinci Zaman (Paleozoik)
Bu zamana kadar oluşan karalar, tek kıta halinde bulunmakta idi. Bu devirde kıtalar genişlemiştir. 1. Zaman, yaklaşık 380 milyon yıl sürmüştür. Birinci zamanda canlılar oluşmuş ve türler çeşitlenmiştir. Sürüngenler karaya çıkmış ve kara hayatı başlamıştır. İklim genel olarak sıcak, nemli ve atmosferde karbondioksit oranı yüksektir. Bundan dolayı bu dönemde dev yapılı bitkiler oluşmuştur.

İkinci Zaman (Mezozoik)
Bu dönemde yeni okyanusların oluşmasıyla kara kütleleri birbirinden uzaklaşmıştır. 170 milyon yıl sürmüştür. Bu zamanda dinazorlar, sürüngenler, çiçekli bitkiler, böcekler ve kelebekler gelişme göstermiştir. Zamanın sonunda dinazorlar yok olmuş, kuşlar ortaya çıkmıştır. Yine bu devrin sonunda memeli hayvanlar ve kapalı tohumlu bitkiler de ortaya çıkmıştır.

Üçüncü Zaman (Neozoik)
Canlılar bu zamanda çeşitlenmiştir. Maymun, koyun, at ve sığır türü canlılar, bu zamanda ortaya çıkmıştır. Bu devir 60-70 milyon yıl sürmüştür.

Dördüncü Zaman (Antropozoik)
İnsanın ortaya çıktığı zamandır. Bu devrin en önemli özelliği buzullardır. Bu zamanda kutuplardan ekvatora doğru buzullar ilerlemiştir. Bu özellik dördüncü zamanı üçüncü zamandan ayırır.

FOSİLLER
Jeolojik devirlerde yaşamış canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Fosilleri, paleontoloji adlı bilim dalı inceler.

Fosilin oluşması için, canlının ölümünden sonra su ve hava ile temas etmemesi gerekir. Bu durumda canlı çürüyerek yok olur. Yanardağ külleri, kömürler, buzullar, tortul kayaçlar içinde kalan canlıların hava, suyla teması kesilir. Canlı fosilleşir.

Fosillerin Yararları
* Tortukayaçların hangi zamanda oluştuğu hakkında bilgi verir.
* Fosiller, bulunduğu bölgenin geçmişteki, coğrafi durumu, iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi verir.
* Bugün yaşamayan, soyları tükenmiş bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verir.
* Canlıların evrimi hakkında bilgi verir.

1- Tortul kayaçların hangi zamana ait olduğunun (yani yaşlarının) anlaşılmasını sağlar. (Tortul kayaçların içerisinde en genç fosiller üst tabakalarda, en yaşlı fosiller alt tabakalarda bulunur. Maddelerin yarılanma ömrü hesaplanarak kayaçların yaşı hesaplanabilir).
2- Fosillerin bulunduğu bölgenin geçmişteki coğrafi durumunu ve iklim şartlarının nasıl olduğunun anlaşılmasını sağlar.
3- Nesilleri tükenmiş veya eski zamanlarda yaşamış canlıların (Dinozor, trilobit = vücudu üç kısımdan oluşan soyu tükenmiş bir böcek türü, mamut) tanınmasını sağlar.
4- Canlıların geçirdiği gelişim dönemleri (evreleri) hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
5- Yer kabuğunda oluşan değişimler hakkında bilgi verir.
6- Fosil yakıtların oluşmasını sağlar.

NOT : 1- Balıklar öldüklerinde hava kesecikleri havayla dolu olacağı için su üstüne çıkarlar.
Ancak bir süre sonra çeşitli sebeplerle çürümeye başlayan balıklarda hava kesecikleri de çürüyeceğinden balığın hacmi azalır ve yoğunluğu artar. Bu nedenle çürüyen balığın yoğunluğu artacağı için balık suyun dibine batar.

2- Milyonlarca yıl önce ölen bitki, insan ve hayvan kalıntıları okyanus ve bataklık tabanına batar ve bu kalıntıların üzeri kil, kum ve diğer minerallerle örtülerek tortul kayaçlar oluşturulur. Tortul kayaçların altındaki canlı kalıntıları olan fosillerin ısı ve sıkışmanın etkisiyle oluşturduğu petrol, kömür, doğal gaz gibi yakıtlara fosil yakıtlar denir.

3- Gözle görülemeyecek canlıların da fosilleri bulunabilir. Bu fosiller tek hücreli bitki ve hayvanlar olabileceği gibi çok hücreli canlıların diş, pul, kemik, spor ve polen gibi küçük parçaları da olabilir. 142 milyon yıl öncesinden kalan alg fosili incelenebilmiştir.

4- Fosiller canlı kalıntısı ya da izi sayesinde oluşur. 400 milyon yıl önce taze çamurda bulunan denizyıldızının izi çamurun kuruyup kayalaşmasıyla günümüze kadar gelmiştir.

Fosil, Fosillerin Yararı, Fosillerin Yararları, Fosiller ve Yararları, Fosillerin Yararları nelerdir, Fosillerin Yararı nedir, Fosillerin Yararları ile ilgili bilgi, Fosillerin Yararları hakkında bilgi, Fosillerin faydaları, Fosillerin faydaları nelerdir
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim