Gazel nedir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 6,20 / 10 | 10 kisi / 62 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Gazel nedir
Aşk, şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel, kaside şeklinde fakat kısa (5-9 beyitlik) manzumelerdir. Gazelin ilk beytine matla’, umumiyetle şairin adı bulunan son beytine “makta”, en güzel beytine “beytü’l-gazel” denir. Her beyti aynı konudan bahseden gazele “yek-âhenk”, her beyti aynı derecede güzel gazellere “yek-âvâz” adı verilir.

Divan şiirinde en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli gazeldir. Türk edebiyatında çok güzel gazel söyleyen şairler yetişmiştir. Sevgiler, en derin en içli duygular en coşkun heyecanlar gazellerle aksettirilmiştir. Güzel gazel söyleyen şairlere “gazel-serâ”, gazeli sazlarla birlikte makamla okuyan güzel seslilere “gazel-hân” denmiştir.

Gazel, Gazel ne demek, Gazel hakkında bilgi, Gazel ile ilgili bilgi,