Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 7,35 / 10 | 31 kisi / 228 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Güneydoğu Anadolu İklimi: Burada yazlar çok sıcak (30 – 35°), kışlar İç Anadolu’ya göre daha az soğuktur. Yıl içinde, bölgenin önemli bir kısmı Akdeniz’in nemli hava kütlelerinin etkisi altında kalır. Böylece Akdeniz etkileri buraya sokulmuş bulunur. Yaz kurakları belirgin ve süresi uzundur. Güneyindeki memleketimiz dışı çöl ikliminin etkisi altında kalmıştır. Şiddetli buharlaşmalarla çok su kaybı olur. Hava çok vakit açık olup nemlilik azdır. Yıllık yağış miktarı İç Anadolu’ya göre çoktur (450 – 700 mm.). Fakat sıcaklığın burada daha yüksek olması ve bundan da şiddetli buharlaşmaların doğması nedeniyle bu miktarına rağmen İç Anadolu’dan daha kurak bulu maktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz iklimi ile kara ikliminin iç içe bulunduğu bir bölgedir. Oldukça uzun geçen yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Gece ile gündüz arasında oldukça büyük sıcaklık farkları vardır. Dalaman’dan sonra Türkiye’de saptanan en yüksek hava sıcaklığı, 1978 yazında Cizre’de 48°C olarak ölçülmüştür. Güneydoğu Anadolu BÖlgesi’nde bazı kışlar sıcaklık —20°C’ye kadar düşebilir.

Orman örtüsü açısından Türkiye’nin en yoksul bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur. Doğal bitki örtüsü daha çok bozkır (step) görünümünde olan bölgenin bazı kesimlerinde bodur meşe ve çalı topluluklarına rastlanır. Ayrıca Akdeniz ikliminin etkisiyle Gaziantep ve Şanlıurfa yöresinde sıkça görülen zeytinlikler Mardin’e kadar uzanır.

Güneydoğu Anadoluda İklim
Güneydoğu Anadolu bölgesi, kara iklimi ile Akdeniz iklimi tesiri altındadır. Uzun süren yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa yağışlı ve Doğu Anadolu’daki kadar olmasa da soğuk geçer. En soğuk ay ortalaması 1,5°C ile 6°C arasında değişir. En sıcak ay ortalaması ise 30°C civârındadır. En yüksek sıcaklık 48°C olarak 17 Temmuz 1978’de Cizre’de ölçülmüştür.

Yağışlar, Suriye sınırına doğru inildikçe azalır.Senelik ortalama yağış miktarı kuzeyde 796 mm iken, Suriye sınırına yakın bölgelerde 331 mm’dir.

Doğu Anadolu Bölgemizde karasal iklim görülür. Karasal iklimin özelliği Kışları soğuk ve karlı geçer, yazlar ise genellikle sıcak ve kuraktır.

Karasal iklimin görüldüğü yerlerde kış erken başlar ve ortalama olarak 90 gün karın yerde kalma süresi vardır. Yazlar da kış kadar erken başlar ve sıcaktır fakat nem az olduğundan dolayı bu sıcaklık fazla hissedilmez, gece ve gündüz arasındaki sıcaklık ve yıllık sıcaklık farkı çok fazladır.

Genel özellikleri şunlardır:

– Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
– Yıllık yağış miktarı azdır.
– Yıllık ve günlük sıcaklık farkları yüksektir.
– Bitki örtüsü bozkırdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi ve Bitki Örtüsü
Güneydoğu anadolu bölgesi, Güneydoğu anadolu bölgesinin bitki örtüsü, Güneydoğu anadolu bölgesinin iklimi

Özellikle bölgenin batısında Akdeniz ikliminin genel özellikleri görülür Yazları kurak ve çok sıcaktır Bunun başlıca nedeni güneyden esen sıcak ve kavurucu rüzgârlardır Batıdan doğuya gidildikçe ve alçak yerlerden yükseklere çıkıldıkça Akdeniz ikliminin etkisi zayıflar, karasal iklimin etkisi daha belirginleşir

Bölgede yağışın çoğu kış aylarında düşer Yıllık yağış toplamı 500 – 600 mm’dir İç Anadolu’ya oranla fazla ve Marmara kadar yağış almasına karşın bölgede yaz aylarında şiddetli bir kuraklık yaşanır Çünkü yaz ayları çok sıcaktır Buna bağlı olarak da buharlaşma fazladır

Ülkemizin en yüksek sıcaklıkları Şanlı Urfa (465 ºC) ve Diyarbakır (462 ºC) da görülmüştür Sıcaklığın bu kadar yüksek oluşu şiddetli buharlaşmaya neden olmuştur Dolayısıyla yazın Türkiye’nin sulamaya en çok ihtiyaç duyulan bölgesidir Kış ayları yüksek yerlerde soğuk geçer Kar yağışı ve don olaylarına sıkça rastlanılır

Doğal bitki örtüsü iklim özelliklerine göre yer yer değişiklikler gösterir En çok bozkırlar görülür Bozkırlar daha çok yüksek olmayan yerlerde yaygındır Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinde ve Mardin-Midyat Eşiği’nde yüksekliğin artmasına bağlı olarak yağışlar artar Meşe ormanlarına ve çalılıklara rastlanır Akarsu boylarında söğüt ve kavak ağaçları yetişir Orman oranı bakımından %3 ile sonuncudur

Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi Nasıldır, Güneydoğu Anadolu İklim ve Bitki Örtüsü, Güneydoğu Anadolu İklimi ve Bitki Örtüsü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bitki Örtüsü