Hakkında Bilgi

Gürültü ve Ses Kirliliği

Gürültü ve Ses Kirliliği
Gürültü Kirliliği
İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir.

Ses Kirliliği
Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.

Ses Kirliliği insan üzerindeki etkilerini 4'e ayırabiliriz:

1.Fiziksel Etkileri:
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.

2.Fizyolojik Etkileri:
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.

3.Psikolojik Etkileri:
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.

4.Performans Etkileri:
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.

Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim yükselmekte ve iş kazaları azalmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10'u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi edilebildiği halde, işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır.

Bazı Gürültü Türlerinin Desibel Dereceleri ve Psikolojik Etkileri
Gürültü Türü Db Derecesi Psikolojik Etkisi
Uzay Roketleri 170 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Canavar Düdükleri 150 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Kulak dayanma sınırı 140 Kulak ağrısı, sinir hücrelerinin bozulması
Makineli delici 120 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Motosiklet 110 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Kabare Müziği 100 Sinirsel ve psikolojik bozukluklar (III.Basamak)
Metro gürültüsü 90 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Tehlikeli bölge 85 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Çalar Saat 80 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
Telefon zili 70 Psikolojik belirtiler (II.Basamak)
İnsan sesi 60 Psikolojik belirtiler (I.Basamak)
Uyku gürültüsü 30 Psikolojik belirtiler (I.Basamak)

Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri


Kullanım Alanı Ses basıncı düzeyi(gündüz)
dBA
Dinlenme Alanları
Tiyatro Salonları 25
Konferans Salonları 30
Otel Yatak Odaları 30
Otel Restoranları 35
Sağlık Yapıları
Hastaneler 35
Konutlar
Yatak Odaları 35
Oturma Odaları 60
Servis Bölümleri (mutfak, banyo) 70
Eğitim Yapıları
Derslikler, Laboratuvarlar 45
Spor Salonu, Yemekhaneler 60
Endüstri Yapıları
Fabrikalar (küçük) 70
Fabrikalar (büyük) 80

Ses Kirliliğini Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler:

  • Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması,

  • Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,

  • Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,

  • İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,

  • Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses yalıtımı sağlanması,

  • Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi gerekmektedir.gürültü ve ses kirliliği, gürültü kirliliği, ses kirliliği, gürültü ve ses kirliliği hakkında bilgi, gürültü ve ses kirliliği ile ilgili bilgi, gürültü ve ses kirliliğinin nedenleri, gürültü kirliliği ile ilgili bilgi, gürültü kirliliği hakkında bilgi, ses kirliliği ile ilgili bilgi, ses kirliliği hakkında bilgi,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim