Haçlı seferlerinin sonuçları avrupalılar açısından yazısına puan ver :
Puan ver : 1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan (Henuz oylanmamış)
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Haçlı seferlerinin sonuçları avrupalılar açısından
Avrupa Tarihi Açısından
1. Akdeniz limanları (Marsilya, Cenova, Venedik, İskenderiye, Alanya, Antalya gibi) önem kazandı.

2. Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamaları için İtalyan bankerlerine başvurmaları bankacılığı geliştirdi.

3. Bu seferler sırasında Haçlılar’ın doğuya deniz yoluyla taşınması “Gemicilik Sanatını” geliştirdi.

4. Pusula,barut,kâğıt ve matbaa Avrupa’ya götürüldü.

5. Kilise ve din adamlarına olan güven azaldı.

6. Bu sefere varlarını yoklarını koyan derebeyliler,istediklerini elde edemeyince ve ellerindeki paralarını da kaybedince topraklarını satmak zorunda kaldılar. Böylece derebeylikler zayıfladı, burjuva ve krallıklar güçlendi.

7. Hristiyanlar, Müslümanları gördüler,tanıdılar. Müslümanlar hakkındaki daha önceki görüşlerini değiştirdiler. İki din arasında karşılıklı hoşgörü ortamı doğdu.

Bizans ve Avrupa Tarihi Bakımından Sonuçları
1) Bizans Türkleri Anadolu’dan atma amacına ulaşamadı. Ayrıca 4. Haçlı Seferinde İstanbul’u Haçlılara kaptırdılar.

2) Haçlılar askeri açıdan başarılı olamadılar. Bunun sonucunda vaatlerle yola çıkan halkın din adamlarına olan güveni azaldı.

3) Din adamlarının gücünün azalmasına paralel krallar güçlendi.

4) Din adamlarının dünya görüşü olan Skolastik düşünce zayıflamaya başladı Bunun sonucu özgür düşünce gelişmeye başladı.

5) Derebeylerin gücü azaldı Bunun sonucunda krallar güç kazandı, burjuvalar ve serfler daha özgür bir konuma geldiler.

6) Güçlenen krallar birbirleriyle ekonomik yarışa girdi. Bu durum Coğrafi Keşiflerin başlamasına etkide bulunacaktır.

7) Avrupalılar antik kültür eserleri ile karşılaştılar Bu durum Rönesans’ın başlamasına yol açacaktır

8) Doğu – Batı ticareti gelişti. Genelde Akdeniz, özelde İtalyan Limanlarının ticari önemi arttı

9) Avrupalılar sıkı ilişkilerinden dolayı birbirlerini daha yakından tanıdılar.

10) Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya götürüldü. (Avrupalıların Ortadoğu’yu yakından tanımalarının sonucu olarak)

Haçlı Seferlerinin Siyasal Sonuçları
Seferler sırasında binlerce senyör ve şövalyenin öldü. Sağ kalanların bir kısmı da topraklarını kaybetti. Böylece feodalite rejimi zayıfladı. Merkezi krallıklar, güç kazanmaya başladılar.
Feodalitenin zayıflamasıyla köylüler, çeşitli haklar elde ettiler.
Türklerin batıya doğru ilerleyişleri bir süre için durdu.
Bizans, Batı Anadolu’daki toprakların bir kısmını ele geçirdi.
Haçlılar ile yapılan mücadeleler, İslam Dünyası’nı, Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı.

Haçlı Seferlerinin Ekonomik Sonuçları
Doğu-batı ticareti gelişti.
Marsilya, Cenova, Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
Avrupalılar, dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler.
Papaların ve kralların seferlere mali destek sağlamak için İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirdi.
Avrupa’da hayat standartları yükseldi. Ticaretle uğraşmaya başlayan şehir halkı, zenginleşerek burjuva sınıfını oluşturdular.
Anadolu, Suriye ve Filistin, ekonomik bakımdan zarar gördü.

Haçlı Seferlerinin Kültürel Sonuçları
– Kâğıt, pusula, barut, matbaa gibi uygarlık değerleri Avrupa’ya taşındı.
– Arap rakamlar, logaritma, cebir, satranç Haçlı Seferleri sonucunda Avru­pa’ya geçti.
– Bu taşınan değerler ve bilgiler ilerideki aydın­lanma çağına zemin hazırlamıştır.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri
Siyasal Nedenler
Müslüman Araplar, Dört Halife ve Emeviler döneminde Suriye, Filistin ve İspanya’yı ele geçirmişlerdi Aynı zamanda, son derslerimizde gördüğümüz gibi, Selçuklu Türkleri Anadolu’nun büyük bölümünü Hıristiyanlık Bizans’ın elinden alarak devlet kurmuşlardı Bu durum Avrupalı Hıristiyanların sinirini bozuyordu

Ekonomik Nedenler
Avrupalılar çok eskiden beri doğudan gelen ipek, porselen ve baharat gibi mallara çok ilgi göstermişlerdir Ancak, o zamandünyanın en büyük ticaret yolları sayılan “İpek” ve “Baharat” yollarının denetimi Müslümanların denetiminde bulunuyordu Bazı Avrupalılar, bu Müslüman ülkelerine giderek zengin olmak istiyorlardı

Dinsel Nedenler
Hıristiyanlar için Kudüs’e haç ziyareti yapmak kutsal bir görevdi Ancak, haç merkezinin Müslümanların elinde olması Hıristiyanların hoşuna gitmiyordu Haç görevini rahat yerine getiremediklerini düşünüyorlardıAvrupa’nın önde gelen Hıristiyanlık tarikatları önce devlet ve derebeyler arasında barışı sağladılar sonra onları, Müslümanlarla savaşmaya çağırdılar “Bu savaşı Hz İsa ve Tanrı istiyor; Müslümanlarla savaşmak en kutsal görevdir; bu savaşa katılanlar cennete gidecekler” diye propaganda yaptılar Ayrıca, Hıristiyanlık Bizans’ın Türk akınlarından kurtulmak için diğer Hıristiyanlık ülkelerden iki de bir yardım istemesi macera peşinde koşan Avrupalı prensleri ve şövalyeleri savaşa katılmaya yönlendiriyordu

Haçlı Seferleri toplam sekiz tanedir İlki 1096’da başlamış, en sonuncusu ise 1270 yılında yapılmıştır Bunlardan, şimdilik ilk dördü bizi ilgilendirdiği için aşağıda onlardan söz edeceğiz

Haçlı seferleri, Haçlı seferlerinin sonuçları avrupalılar açısından, Haçlı seferlerinin sonuçları avrupa açısından, sosyal, dini, kültürel, ekonomik,