Hakkında Bilgi

Hurafe Nedir

Hurafe Nedir
Hurafe İnanılmaz, uydurma, aslı esası olmayan, yalan hikaye ve rivayetler, sacma sapan sözler, efsaneler demektir.

Dinimizde ise hurafe; İslamın aslında bulunmadıgı halde, sonradan uydurulan, yaygınlastırılan ve dinin aslındanmıs gibi gösterilen her cesit batıl inanıs ve adetler manasında kullanılır.

Hurafe, boş, batıl inanışlar; asılsız rivayetler ve efsaneler, dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan (bidat) asılsız inançlar, uğursuzlukla ilgili inanışlar ve yorumlar Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyüler, Üfürükçülük ve yatırlardan medet ummak Muska ve nazarlıklarla değişim yaratmak anlamında kullanılır.

Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir İnanç alanına girdikleri için bilimsel olarak bir yorum yapmak imkânsızdır Ancak çok bilinen "dünya düzdür" hurafesine bile rastlanmaktadır. Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır Dinin temel inançlarıyla çeliştiğinde hurafecilik küfre kadar gidebilir Töredir diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir.

Hurafe ile ilgili benzer konular
Batıl ne demek
Batıl : doğru ve haklı olmayan; çürük; bozuk; sakat; boş; hukuken geçersiz; dayanaksız; temelsiz; beyhude; hüküm ifade etmeyen.

Batıl İnanç
İlk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir.
Hurafe Nedir
Hurafe boş, batıl inanışlar anlamına gelir; asılsız rivayetler ve efsaneler, dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan (bidat) asılsız inançlar, uğursuzlukla ilgili inanışlar ve yorumlar Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyüler Üfürükçülük ve yatırlardan medet ummak Muska ve nazarlıklarla değişim yaratmak

Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir İnanç alanına girdikleri için bilimsel olarak bir yorum yapmak imkânsızdır Ancak çok bilinen “dünya düzdür” hurafesine bile rastlanmaktadır Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır Dinin temel inançlarıyla çeliştiğinde hurafecilik küfre kadar gidebilir Töredir diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir Gelenek ve göreneklerle karışmış hurafeler olabilir.

Hurafe Örnekleri
1. Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, yarısını da geri bırakırsa, artık ekmek onu, çağıracağı için kazaya belaya uğramadan geri dönermiş.
2. Biri yolculuğa çıkarken arkasından aynaya su serpilirse kazaya uğramazmış.
3. Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk dönermiş.
4. Bir kişi sabunu başka birine elden verirse, sabun acı olduğu için, acı olaylar görülürmüş veya iki kişi arasına düşmanlık girermiş.
5. Evliliğin ilk günü (gerdek gecesi) erkek veya kadın, hangisi önce uyursa o daha evvel ölürmüş.
6. Bir erkekle bir kadın evlendikleri zaman gerdek gecesi hangisi daha evvel diğerine tokat vurursa onun sözü daha çok dinlenirmiş. En mutlu gecede mutsuzluğa teşvik, bundan daha çok saçma inanç ve âdet olur mu?..
7. Gök gürlerken buğday anbarlanna el ile vurulursa hasat çok olurmuş.
8. Soğan kabuğuna basılırsa fakirlik gelirmiş.
9. Nar taneleri yere düşürülmeden yenilirse cennete girilirmiş.
10. Tarla veya bahçede bitkiler hastalanmış ise, tarla sahibinin güneş doğmadan önce, tarlasının etrafını koşarak dolaşması gerekirmiş.
11. Çeltik ekilen arazinin etrafı eşeğe binmiş bir kimse tarafından Kur’an okunarak dolaşdırsa, o araziye DOLU yağmazmış.
12. At nalı asılan yere nazar isabet etmezmiş.
13. Önünde “beştaş oyunu” oynanan eve fakirlik gelirmiş (Kıbrıs).
14. Otururken ayak sallanırsa alacaklı kapıya gelirmiş (Kıbrıs).
15. Cezvede su içilirse zengin olunurmuş (Kıbrıs).
16. Kefen diken iğne kırılmalıdır. Zira ölümü ve uğursuzluğu celbedermiş (Kıbrıs).
17. Ayakkabılar ters dönerse şeytan üzerinde namaz kılarmış (Kıbrıs).
18. Gece sandık açmak, kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır.
19. Cenaze çıkan ev ile çevresindeki evlerin suları dökülmelidir. Çünkü Azrail kılıcını o sularda yıkar. Sular pislendiği için içilmez.

Hurafe Nedir
İslam dininde olmayan, tamamen uydurma ve gerçek dışı olan inançlara hurafe denir. Hiçbir Müslüman bunlara itibar etmemelidir; ki bunların bazıları insanı şirke (Allah’a ortak koşma) kadar götürür. Başlıcaları şunlardır:
* Nazar boncuğu takmak
* Kurşun döktürmek
* Türbelere veya ağaçlara bez, çaput vs. bağlamak
* Türbelerde mum yakmak
* Türbelerde yatanlardan (ölülerden) bir şeyler dilemek
* Türbelerde adak adamak ve kesmek
* Gece tırnak kesmenin uğursuzluğuna inanma
* Gece sakız çiğnemenin ölü eti çiğneme anlamına geldiğine inanma
* Belirli günlerde el işi, temizlik vs.gibi işler yapmanın uğursuzluğuna inanma
* Bazı hayvanların (baykuş, karga, kara kedi vs. ) uğursuzluğuna inanma
* İki bayram arasında düğün yapılmayacağı inancı
* Ölülerin arkasından 7’si, 40’ı, 52’si diyerek özellikle bu günlerde Kur’an okutmak
* Ev veya dükkan girişlerine at nalı veya koç boynuzu takmak
* Bazı günlerin uğursuzluğuna inanmak
* Bazı sayıları uğursuz veya uğurlu saymak
* Makas, bıçak gibi aletler el değiştirdiğinde tükürülmezse kavga çıkacağı inancı
* Bardağın kırılmasının hayra alamet olduğuna inanma
* Büyükleri karşılamak veya uğurlamak için kurban kesmek
* Kurbanın kanını alna sürmek
* Çocuğun üstünden geçilirse boyu kısa kalır inancı
* Kötü bir şey anıldığında kulak çekip bir yere ( tahta gibi ) vurmak
* Yolculuğa çıkanın arkasından su dökmek
* Nikah kıyılırken evlenen çiftlerin birbirinin ayaklarına basmaları
* Terlik veya ayakkabıların ters durmasının uğursuzluğuna inanma
* Ruh çağırma (eğer bir şey geliyorsa o ruh değil cindir )
* Fal bakmak, baktırmak ve inanmak
* Reenkarnasyona (ruh göçü ) yani ruhun ölünce başka bir bedene geçtiğine inanma


Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye’de hemen her şehirde yaygın olarak bilinen 1380 hurafe ve 19 fal türü belirledi.
Diyanet işleri Başkanlığı’nın yayın organı "Diyanet" değisinde "21’inci Yüzyıl Türkiyesi’nde Hurafeler" konusu ele alındı.
İl müftülüklerinden Diyanet’e gelen bilgilere göre, Türkiye’de yaygın olarak bilinen 1380 hurafe bulunuyor.

Hurafelerin bazıları şöyle:
"-Çocuğu olmayanlara deve dili yedirmek,
-Konuşamayan çocukların konuşabilmesi için cuma namazından sonra müezzin tarafından cami anahtarını çocuğun ağzına sokup çıkarmak,
-Çocuğun dindar olması için göbek bağını cami avlusuna bırakmak,
-Açık seccade üzerinde şeytanın namaz kılacağını düşünmek,
-Kırkı çıkmamış çocuğun tırnakları kesilirse çocuğun hırsız olacağına inanmak,
-Nazar boncuğunun nazardan koruyacağını düşünmek
Baykuş ötüşünün uğursuzluk getirmesi,

-İki bayram arasında nikah ve düğün yapmamak,
-Ezan okunurken köpeklerin ulumasını kötüye yormak,
-Merdiven altından geçmeyi uğursuzluk saymak,
-Cenazelerde mutlaka sala vermek,
-Mezara çelenk koymak,
-Yola çıkanın arkasından su dökmek,
-Türbe etrafında bulunan mermerlere madeni para yapıştırmaya çalışmak,
-Türbe ziyaretlerinden şifa beklemek,
-Türbelerde, kurban ya da horoz kesmek,
-Başı ağrıyan kişinin evden getirdiği süpürge ile cami süpürmesi,
-Gökten yıldız kaydığında birinin öleceğine inanılması."

"BİLİMİN BÜTÜN DERTLERE DEVA OLACAĞINI SANMAK HURAFEDİR"
Diyanet, modernlik tarafından beslenen hurafelerden birisinin de bilime olan sonsuz inanç ve güven olduğunu belirtirken, bilimin bütün dertlere şifa olacağı inancının hurafe olduğunu ifade etti.

Başkanlık, türbe ziyaretlerinde de hurafelere yönelindiğine işaret ederek, türbelere çaput ve bez bağlamanın, eğilerek ya da emekleyerek girmenin, adak adamanın, türbe etrafında eğlence düzenlemenin, türbelerden şifa beklemenin yanlış olduğuna değindi.

DİYANET’TEN FAL KAFE ELEŞTİRİSİ
Türkiye’de 18 de fal türü tespit eden Diyanet, bunları kahve, iskambil, zar, çiçek, bakla, çay, domino, renk, kum, el, numeroloji, tarot, su, ayna, kurşun, köz, tütsü, kürek kemiği falları olduğunu bildirdi. Fal kafeleri de eleştiren Başkanlık, fal kafelerin giderek arttığına, buralara manevi boşluk içerisinde olan gençlerin gittiğine dikkat çekti.

Başkanlık, fal baktırmanın büyük günah olduğunu ifade etti.
Başkanlık ayrıca, astrolojinin bilimselliğinin bulunmadığını kaydederken, bu tarz inanışların İslam inancıyla bağdaşmadığını belirtti.
Hurafe, Hurafe ne demek, Hurafe nedir, Hurafe hakkında, Hurafe anlamı, Batıl, Batıl inanç, Hurafeler
farmasi kataloğu
farmasi haziran kataloğu 2019
Eitim ve gretim Eitim ve gretim