Hakkında Bilgi

Alternatif Turizm Nedir

Alternatif Turizm Nedir
sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşidi.

ing: alternative tourism, fra: tourisme alternatif, m, alm: Alternativtourismus, m
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim