Hakkında Bilgi

Dünya Haritası

Dünya Haritası
Dünyanın tamamını kuşbakışı görüntüsünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek kâğıt üzerine aktarılmasına dünya haritası denir.

İlk Haritalar
İÖ 13.yy'dan kalan ve Nübye'deki altın madenlerini gösteren bir papirüsrulosu en eski haritalardan biri sayılır. Çin'de de İÖ 1100dolaylarında, yerölçümü için bir devlet örgütünün kurulduğu ve buradaçizilen haritaları korumakla görevli memurların bulunduğubilinmektedir. Eski Yunan'da Milletli Anaksimandros (İÖ 610-546) ozaman bilinen dünyanın bir haritasını çizmiştir.

'Yön bulmaçizgileri' öneren ilk insanın ise Aristeles'in bir öğrencisi olanDikaiarkhos (İÖ 350-290) olduğu sanılır. Avrupa ortaçağının bilimdüşmanlığı döneminde, başka şeyler gibi haritacılığın da Arap kültürçevresi içinde geliştiği görülür. Haritacılık alanında verilebilecekbaşka erken örnekler arasında Polinezyalılar'ın deniz haritalarıyla, Meksika'da yaşamış olan Aztekler'in haritaları vardır.

Yeryüzünün düz, silindir ya da Platon'un ileri sürdüğü gibi küpbiçiminde olduğuna ilişkin görüşler daha İÖ 4. yüzyılda aşıldı.Parmenides, aristoteles ve özellikle Eratosthenes gibi düşünür vematematikçiler iki yüzyıl gibi bir süre içinde insanları Dünya'nın kürebiçiminde olduğuna inandırdılar. Yerkürenin yaklaşık büyüklüğünü ilkhesaplayan gene Eratosthenes oldu.

Eratosthenes önce, bugünküadı Assuan olan Syene'de, Güneş'in öğle zamanındaki yüksekliğiniölçmüş, sonra aynı işlemi, yaklaşık aynı boylam üstündekiİskenderiye'de yinelemişti. Aradaki açı farkından yola çıkarakDünya'nın çevresinin 5.000 stad (yaklaşık 40.000 km) olduğunuhesapladı. Ortaçağ insanı, antik yazmalarda sözü edilmesine karşın,Dünya'nın yuvarlak olduğu düşüncesini benimseyememişti. Çünkü böyle birdurumda karşı yanda, yani kendisine göre arkada kalanların nasıl olupda baş aşağı durabildiğine bir türlü akıl erdiremiyordu. Dünya'nınyuvarlak olduğuna inanan Kristof kolomb, 1492'de Atlas Okyanusu'nuaşarak öte yana geçme yürekliliğini gösterebilen ilk insan oldu.Resmi büyütmek için üzerine tıkla
Dünya Haritası
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim