Hakkında Bilgi

Enformasyon Sistemi Nedir

Enformasyon Sistemi Nedir
Veri mesajları gönderme, alma, depolama ve işleme tabi tutma etkinliklerini içeren sistem.

ing: information system,
fra: système informatique,
alm: Informationssystem,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim