Lirik Anlatım Nedir
1-) İnsan duygu, düşünce ve hayallerini söz, yazı, resim gibi değişik yollarla ifade eder. Bu ifadeyi bazen anlatma, bazen gösterme, bazen de coşkuyla dile getirme şeklinde yapar. Bu anlatımlarda coşkuyla dile getirme insan hayatında önemli bir yer tutar. Çünkü insanın heyecanlarını ve coşkularını ifade etmek için düzenlenen metinlerde daha çok, coşku ve heyecana bağlı anlatım kullanılır.

Coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım, üzüntü, sevinç, heyecan, taşkınlık gibi temaların coşkulu bir şekilde ifade edilmesidir. Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiirde kullanılmıştır.

Farklı sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimine şiir denir. Şiirin, kendine özgü bir anlatımı vardır. Şiirde dil ve imge aracılığıyla gerçeklik yeniden oluşturulur. Şiirin yoruma açık, yoğun ve özlü bir anlatımı vardır. Şiirde dil, daha çok şiirsel ve heyecana bağlı işlevde kullanılır. Çünkü şiirler daha çok, sevinç, coşku, heyecan, üzüntü, özlem gibi duyguları dile getirmek amacıyla düzenlenir. Şiirde benzetme, kişileştirme, abartma, hatırlatma gibi söz sanatlarından, karşılaştırmalardan, çağrışım gücü yüksek sözcüklerden yararlanılarak imgeler oluşturulur. Sözcükler daha çok, yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Duygu ve çağrışım değeri olan söz ve söz öbeklerine sıkça yer verilir.

Coşku (Lirik) ve Heyecana Bağlı Metinlerin Ortak Özellikleri
• Daha çok, şiir ve hitabet (söylev)’te kullanılır.
• Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamda kullanılır.
• Duygu, coşku ve heyecanların ifade edilmesi esastır.
• Dil, daha çok, heyecana bağlı işlevde ve şiirsel işlevde kullanılır.
• İmgelerden, söz sanatlarından ve ahenk unsurlarından yararlanılır.
• Kişi, zaman, mekân, olay ve olay örgüsü gibi öğelere pek yer verilmez.
• Okuyucuyu heyecanlandırmak, hüzünlendirmek, sevindirmek, coşturmak amacıyla düzenlenir.

2-) COŞKU ve HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM
Şiirler, coşku ve heyecana bağlı anlatımlardır.
Coşku ve heyecana bağlı olarak oluşturulan metinlerin ortak özellikleri şunlardır:

– Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, “şiirler”dir. Bununla birlikte, yazarın üslubuna bağlı olarak öykü, roman, tiyatro gibi metinlerde de coşku ve heyecan uyandıran bir anlatımdan yararlanılabilir.

– Coşku ve heyecanı dile getiren metinler, duyguları harekete geçirmek yanında kimi zaman okura edebi zevk vermek amacıyla da yazılabilir.

– Bu metinler, sevinç, özlem, mutluluk, mutsuzluk, heyecan gibi duyguları ifade eden anlatımlardır. Dolayısıyla bu metinlerde, özellikle duygu ve çağrışım değeri olan sözcükler seçilir.

– Sözcükler daha çok yan ve mecaz anlamlarda kullanılır. Anlatımda, söz sanatlarından, imgelerden yararlanılır.

– Coşku ve heyecanı dile getiren metin türü olan şiirlerde ahenk yaratmak için mısraların kümelenme biçiminden, sözcük tekrarlarından, sözcük seçiminin sağladığı ses akışlarından, aliterasyon ve asonanstan, uyak, redif ve ölçüden yararlanılabilir.
Coşku ve Heyecana Bağlı Lirik Anlatım Konu Anlatımı ve Özellikleri, Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım Nedir

ÖRNEK

GİZLİ SEVDA
Hani bir sevgilin vardı
Yedi sekiz sene önce,
Dün yolda rastladım
Sevindi beni görünce.
Sokakta ayaküstü
Konuştuk ordan burdan,
Evlenmiş, çocukları olmuş
Bir kız, bir oğlan.
Seni sordu
Hiç değişmedi, dedim,
Bildiğin gibi… Anlıyordu.

Coşku ve heyecana bağlı anlatım ile öyküleyici anlatım arasındaki fark – karşılaştırma:
♦ Coşku ve heyecana bağlı anlatımlar, daha çok, şiirle ifade edilirken öyküleyici anlatımlar, öykü, roman gibi düz yazılarda kullanılır.
♦ Coşku ve heyecana bağlı anlatımlar, şiirle ifade edildikleri için bu anlatımlarda geleneksel olarak ölçü, uyak, redif ve söz sanatları bulunur. Buna karşın yazar, seçili, sanatlı bir anlatım kaygısı gütmüyorsa – öyküleyici anlatımlarda bu şiirsel unsurlar bulunmaz.
♦ Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda “duygu” ön plânda olduğundan çağrışımlara açık bir dil söz konusudur. Öyküleyici anlatımlarda ise “olay veya durum” ön plânda olduğundan yer, zaman, kişiler, olay veya olay örgüsü bulunur.

Lirik Anlatım, Lirik Anlatım Nedir, Lirik Anlatım Hakkında Bilgi, Lirik Anlatımın Özellikleri, Lirik Anlatım Özellikleri, Lirik Anlatım Örnekleri, Anlatım Çeşitleri,
  Betimleyici Anlatım Nedir

  Betimleyici Anlatım Nedir 1-) Canlı ve cansız varlıkları en ince ayrıntılarına kadar anlatma sanatına tasvir (betimleme) denir. Çevremizde gördüğümüz her şey betimlenebilir. Betimleyici anlatımın genel özelliklerindenbazıları şunlardır: – Betimlemelerde... Devamını Oku

  Öyküleyici Anlatım Nedir

  Öyküleyici Anlatım Nedir (Hikâye Etme) 1-) 1.Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir. 2.Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.Olaylar ilahi bakış açısıyla... Devamını Oku

  Destansı Anlatım Nedir

  Destansı Anlatım Nedir 1-) Destansı anlatım, tarihi olay ve kişilerin olağanüstülükler temelinde, heyecan ve coşku uyandıracak şekilde anlatılmasıdır. Destansı anlatımın çıkış noktası, doğal destanlardır. Destansı an*latım, en belirgin şekilde yapma destanlarda... Devamını Oku

  Emredici Anlatım Nedir

  Emredici Anlatım Nedir 1-) Kesinlik, vazgeçilmezlik, emir ve yasaklamalar içeren cümlelerde emredici anlatım söz konusudur. “Zincir takmadan yola çıkmayınız!”, “İnşaata beresiz girilmez!” cümleleri emir ve yasaklar içermesi nedeniyle emredici anlatıma örnektir. Emredici... Devamını Oku

  Öğretici Anlatım Nedir

  Öğretici Anlatım Nedir 1-) Öğretici anlatımla oluşturulan metinler, açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır. Bu metinlerde söz sanatlarına, dilin bünyesine mal olmamış yan anlam ifade eden kelime ve kelime gruplarına yer verilmez. Öğretici metnin... Devamını Oku

  Açıklayıcı Anlatım Nedir

  Açıklayıcı Anlatım Nedir Bu metinlerde amaç okuyucuya bilgi vermektir. Genelde öğretici (didaktik) metinlerde bu anlatım türü kullanılır. Onun için makale,eleştiri gibi yazılarda, tarih, coğrafya gibi ders kitaplarında bu teknik kullanılır. Yazar, okuyucunun bilmediğini... Devamını Oku

Sağlıklı Tırnaklar
Kadınlarda Saç Dökülmesi
Varis Şikayetleri
Sivilcelerden Kurtulma