Postmodernism Nedir
Postmodernism: Görünüşte modernizm sonrası için kullanılan bu kaypak terim, felsefî olarak postyapısalcılık, yapıbozuculuk (deconstruction), radikal şüphecilik(spectisim) ve relativizm (onun anti-foundationalist duruşunu paylaşır) ile birleşiktir. İronik olarak postmodernizm hemen hemen “direnen tanım”(resisting definition) terimiyle tanımlanabilir. Postmodernism birleşik bir teori teşkil etmez. (Bir çok postmodernist teorisyenin işaretleme dışında bir realiteden faydalanma imkanı olmadığını kabul etmesine rağmen) Postmodernist bir estetik akım yoktur; postmodernizm büyük ölçüde parçalanmış ve çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş bir yapıya sahiptir. Ancak, postmodern metinlerin ve pratiklerin karakteristik özellikleri ironi kullanımı ve büyük ölçüde; metnin, türlerin ve medyanın sınırlarını belirsizleştiren ve metnin yapılmışlığına ve yapım işlemine dikkat çeken dönüşlü(reflexive) metinlerarasılıktır. Postmodernizm, modernizmden popüler kültürü kapsamak ve “kötü tat”(bad taste) bırakması bakımından farklıdır.Zaman zaman postmodernist akımın Jean-François Lyotard’ın “The Postmodern Condition” adlı, ilk baskısı 1979 yılında yapılan ve postmodernist teoriyi “metanarratife karşı şüphe”(incredulity towards metanarratives) terimiyle karakterize ettiği kitabıyla başladığı söylenir.

Postmodernism Nedir, Postmodernism, Postmodernism ne demek, Postmodernism Anlamı,
Sağlıklı Tırnaklar
Kadınlarda Saç Dökülmesi
Varis Şikayetleri
Sivilcelerden Kurtulma