Maturidi Mezhebinin Özellikleri yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 2,00 / 10 | 1 kisi / 2 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

AYRICA BAKINIZ

Maturidi Mezhebi Özellikleri
Maturidi mezhebinin kurucusu İmam Maturidi’dir. Asıl adı Ebu Mansur Muhammed bin Mahmud el-Maturidi es Semerkandi’dir. Hicri 238 yılında Semerkant’da doğmuştur.
Türk asıllı olan İmam Maturidi ilim tahsilini imam-ı Azam’ın talebelerinden görmüştür. Çalışmalarında akıl ile nakil arasında güzel bir bağlantı kurmuştur. Ehl-i Sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı talebeler yetiştirerek sapkın fırkaların karşında yıkılmaz bir set çekmiştir. Ehl-i Sünnet inancının kendinden sonraki nesillere ulaştırılmasında büyük katkısı vardır.

İmam Maturidi, fıkıhta Hanefi mezhebine bağlı olan müslümanların itikatta imamıdır. Maturidi mezhebi başta Türkler olmak üzere pek çok müslüman tarafından kabul edilmiştir.

Maturidi’nin günümüze kadar ulaşan eserlerinden bazıları şunlardır: Kitabü’t Tevhid, Te’vilatü’l Kuran, Kitabu’l Cedel.

Bizim için Ehl-i Sünnet itikadının temelini oluşturan görüşlerinden bazıları şunlardır:
– Allah (c.c.) vardır ve birdir. Zatı ve fiilleriyle bir olan Allah’a imanla mükellefiz. Allah’ın zatı ve ve fiili sıfatları vardır. Bunlar Allah’ın zatıyla beraber vardır. Allah’ın kelam sıfatı kendi zatıyla kaimdir. Kuran-ı Kerim yaratılmamıştır. Ancak harfler yaratılmıştır.
– İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar eden fakat kalp ile tasdik etmeyen kimse mümin değildir. İmanın yeri kalptir. Kalbe yer eden imana zorla da olsa kimsenin gücü yetmez.
İman eden birisinin müslüman olmadığını söylemek nasıl mümkün değilse, İslamın şartlarını yerine getiren birisini de mümin olmadığını söylemek o derece imkansızdır. Amel imana dahil değildir.
– Ahirette Allah (c.c.)’ı görmek mümkündür. Ancak O’nu görmek keyfiyetsiz olacaktır.
– İnsan bir şeyi işlemeye karar verdiğinde Allah (c.c.) onda bu fiili işleme kudretini yaratır. Bunun yaratılması fiille beraberdir. İnsan fiil işlediği zaman sevap veya cezaya müstehak olması kasde bağlıdır.
– Zina etmek, adam öldürmek, içki içmek gibi büyük günahları işlemesi insanı imandan çıkarmaz. Büyük günahı işleyen kimse tevbe ederse affa uğrar.
– Günahkarlar için peygamberimizin (s.a.v.) şefaat etmesi haktır. Bu Allah (c.c.)’ın peygamberimize bir lütfudur. Peygamberimiz büyük günah işleyen müminlere şefaat edecektir.

Maturidi Mezhebi, Maturidi Mezhebi Özellikleri, Maturidi Mezhebi Hakkında Bilgi,