Hakkında Bilgi

Medeni Kanunun Kabulü

Atatürk Devrimleri - Medeni Kanunun Kabulü
Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926) ile sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti döneminde uygulanan ve din kuralları ile yürütülen hukuk işleri, çağdaş bir uygarlığa adım atmış Türk toplumunun gereksinimlerini karşılayamaz görüntüsü veriyordu. İlk olarak Tanzimat döneminde hazırlanan Mecelle ile bir takım yenilikler getirilmiş ancak yeterli olmamıştı. Kişilerin aile kurumu, mülkiyet ilişkileri, miras sorunları, hak ve borçları, satın alma, kiralama gibi bir çok konuda eksiklikler taşıdığından, tam bir Medeni Kanun sayılamazdı. İşte bu sebeplerden dolayı, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun TBMM’de kabul edilerek 17 Şubat 1926 yürürlüğe konmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun getirdiği yenilikler
Ailede kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.
Yapılacak evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluğu getirilmiştir.
Tek eşle evlilik yapılması esası getirildi.
Kadınlara toplum yaşayışı içerisinde istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanınmıştır.
Mahkemelerde tanıklık yapma ve miras ile boşanma konularında kadın ve erkek eşit hale getirilmiştir.
Atatürk Devrimleri, Medeni Kanunun Kabulü, Medeni Kanun Ne Zaman Kabul Edildi, Medeni Kanun Hangi Tarihte Kabul Oldu, Medeni Kanun, Medeni Kanunun Kabulü, Medeni Kanun Ne Zaman, Medeni Kanun Neden, Amacı Nedir, Atatürk Devrimleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim