Hakkında Bilgi

Gazeteci Hakkında Bilgi

Gazeteci Hakkında Bilgi
Gazeteci Görevleri
Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izler, Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirler, Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirler, çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplar, Topladığı bilgileri değerlendirir, doğruluğunu kontrol eder, Bilgileri anlaşılır bir dille yazar, önemli noktaları vurgular, Fotoğraf ve görüntü alır, bunları düzenler, Bilgileri haber merkezine gönderir.

Gazeteci Kullanılan Malzemeler
Bilgisayar, Fotoğraf makinesi, Teyp, Faks, Telefon, çeşitli kırtasiye malzemeleri.

Gazeteci Özellikleri
Gazeteci, olmak isteyenlerin; Düşüncelerini söz ve yazı ile değerlendirip yorumlayabilen ve bunları başkalarına düzgün bir şekilde aktarabilen, Çevresinde olup bitenlere ilgili, dikkatli, Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, girişken, Okumaya ve çevresini incelemeye meraklı, olayları doğru değerlendirebilen, değişik ortamlarda, gerektiğinde stres altında çalışabilen, İnsanları seven, kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir faktördür.

Gazeteci Okulu
Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin İletişim Fakültelerinin “Gazetecilik” bölümlerinde verilmektedir.

Gazeteci Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Gazeteci Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gazetecilik” lisans diploması verilir.

Gazeteci Çalışma Alanları
Gazetecilik ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir gazetecinin hiç bir koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir.Gazeteci toplumların aydınlatılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Dünyamızın küreselleştiği, iletişim çağına girdiğimiz bugünlere ulaşmada en büyük katkı basın-yayın organlarından gelmiştir. Gazeteler sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olabilmekteyiz. Bu yönüyle teknolojiyi en iyi kullanan meslek olma özelliğini de sürdürmektedir. Gelecekte bu durumun daha da gelişeceği söylenebilir. Gazeteciler, habercilikle ilgili olan bütün basın kuruluşlarında (gazete,dergi) çalışabilirler. Haberciliğe daha ciddi yaklaşan gazetelerde çalışanlar dünyada olup bitenlere (ekonomi, borsa, politika, sağlık, eğitim, hukuk) ilişkin olabildiğince fazla ve doğru bilgi verirler. Magazin gazetelerinde çalışan gazeteciler ise sanat, moda ve sosyete dünyasında meydana gelen olayları araştırır ve yazarlar. Gazeteci çıktığı saate göre sabah gazetesi, akşam gazetesi; ya da yayınlandığı sıklığa göre günlük gazete, haftalık gazete ayrıca yerel, ulusal ya da uluslararası gibi çeşitli gazetelerde çalışabilirler. Genel olaylarla ilgili bilgi veren gazetelerin yanı sıra yalnızca belirli kesimleri ilgilendiren özel bazı konulardaki haber ve makalelerin bulunduğu gazeteler de vardır. Çok nadirde olsa yabancı dilde yayın yapan gazetelerde çalışabilir. “Gazetecilik” bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, ilgili meslek liselerinde Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Gazeteciler kendi içinde spor, parlamento, savaş, iç politika, dış politika, polis-adliye, magazin gibi farklı uzmanlık alanlarında çalışabilirler.

Gazeteci Meslekte İlerleme
Gazetecilik mesleğinde ilerleme bireyin kendisini yetiştirmesine bağlıdır. Kişi herhangi bir alanda muhabir olarak çalışabileceği gibi kendini yetiştirerek köşe yazarlığına, genel yayın müdürlüğüne kadar yükselebilir. Başarılı çalışmalar yapan muhabirler daha yüksek tirajlı gazetelere geçebilirler. Ücretlerinde önemli ölçüde artış olabilir. Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir.

Gazeteci, Gazeteci hakkında, Gazeteci ile ilgili bilgi, Gazeteci mesleği, Gazeteci nasıl olunur, Gazeteci olmak için, Gazeteci olmak için hangi okulu okumalı, Gazeteci özellikleri, Gazeteci ne yapar, meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim