Hakkında Bilgi

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Hakkında Bilgi

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Hakkında Bilgi
Gıda Teknolojisi Teknisyeni Görevleri
Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında; her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır, gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır, laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir, kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar, işletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar, gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi, gıda üretiminde kullanılan makineler, analizler için laboratuar araç gereçleri, gerektiğinde bilgisayar, çeşitli kimyasal maddeler.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Özellikleri
Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin; normal düzeyde genel yeteneğe sahip, kimya ve biyoloji konularına ilgili, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, dikkatli ve sorumluluk sahibi, başkaları ile işbirliği yapabilen kimseler olmaları gerekir.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Okulu
Mesleğin eğitimi meslek liselerinde Gıda Teknolojisi bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu bölümün adı alan ismi olarak değiştirilmiş olup gıda kontrol, süt işleme, sebze ve meyve işleme, hububat işleme, zeytin işleme, çay üretimi ve işleme dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki mesleğin eğitimine ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi endüstri meslek liselerinde 4 yıl, teknik liselerde 5 yıldır.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Çalışma Alanları
Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Meslekte İlerleme
Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler. Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalından ve “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği (açıköğretim), turizm ve seyahat işletmeciliği, endüstriyel tavukçuluk, et endüstrisi, gıda teknolojisi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, meyve-sebze işleme, süt ve ürünleri, tavukçuluk, yağ endüstrisi, zeytin endüstrisi, ev idaresi ( açıköğretim ) önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve beslenme ve diyetetik (Sağlık Y.O.), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği, aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Gastronomi (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat işletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Turizm İşl. Ve Bilişim Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yiyecek-İçecek İşl. (Turizm İşl. ve Otel. Y.O.)lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni, Gıda Teknolojisi Teknisyeni hakkında, Gıda Teknolojisi Teknisyeni ile ilgili, Gıda Teknolojisi Teknisyeni mesleği, Gıda Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, Gıda Teknolojisi Teknisyeni olmak için, Gıda Teknolojisi Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Gıda Teknolojisi Teknisyeni özellikleri, Gıda Teknolojisi Teknisyeni ne yapar,Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim