Hakkında Bilgi

Mide Kanseri

Mide Kanseri Hakkında
Mide, sindirim sisteminin bir parçasıdır ve karnın üst sol kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile bağlantılıdır, alt ucu ise, adına kapıcı dediğimiz, halka şeklindeki kapama kasları ile onikiparmak bağırsana bağlıdır.

Midedeki kötü huylu tümörler genellikle mukoza zarında gelişir ve % 95 oranında bez epitelinden (adenokarsinom) yola çıkar. Skuamöz epitel karsinomlar, lenfomlar – yani lenf dokusunda gelişen kanserler – ve kas yapısında gelişen sarkomlar daha ender görülür.

Hastalığa yeni yakalananların yılda toplam olarak yaklaşık 20.000 kişiyi bulduğu mide karsinomu, erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise en sık görülen dördüncü kötü huylu tümördür.

Mide Kanserinin nedenleri
• Mide kanserinin oluşumunda beslenme alışkanlıkları önemli bir rol oynamaktadır.

• Beslenmeye dayalı iyi bilinen risk faktörleri; çok tuzlu yemeklerin sıklıkla yenilmesi ve taze meyve ve sebzenin az tüketilmesidir.

• Izgarada pişirilmiş, tütsülenmiş ve tuzlu salamura gıdaların sıklıkla yenmesi de riskli olabilmektedir. Izgara ve tütsüleme esnasında tam olmayan yanma sonucu kanseri tetikleyen maddeler oluşmaktadır (kanserojenler). Et ürünlerinin salamurası (tuzlama) yapılırken nitrat tuzları ve nitrit tuzları kullanılmaktadır. Bunlar, ısıtma esnasında veya mide içinde Nitrosaminleri oluştururlar ki, bunlarda kuvvetli birer kanserojendir. Nitrosaminler gıdaların bakteri veya mantarlarla teması esnasında da oluşabilmektedir.

Yukarıda bahsi edilen mide karsinomu vakalarındaki gerilemenin nedeni, soğutucu ve dondurucu araç ve gereçlerin (buzdolabı, derin dondurucu) genel olarak daha sık kullanılmaya başlanması ve taze meyve ve sebzenin daha kolay tedarik edilebilmesine dayandırılabilir. Tuzlamak gibi konservasyon metodları (yiyeceklerin bozulmasını önlemek) son on yıllarda dondurucu ve soğutucular ve/veya vakumlu steril ambalajlar sayesinde geri planda kalmıştır.

• Mide kanseri, kronik bir mide mukozası iltihabı şekli olan ve mide ülserinde sıklıkla ortaya çıkan helicobacter pylori bakterisinin sebep olabileceği atrofik gastritis ile bağlantılı olabilmektedir. Helicobacter enfeksiyonu ile mide kanseri arasında yakın bir bağlantı olasılığının çok olduğu kabul edilmektedir. Büyük bir olasılıkla midenin helicobacter ile uzun süreli bir istilası (enfeksiyonun çocuk yaşta gerçekleşmesi) daha yüksek bir risk oluşturmaktadır, bu nedenle yetişkin yaşta bu bakterinin ortadan kaldırılması rizikonun azaldığı anlamına gelmemektedir.

• Sigara ve aşırı alkol tüketimi risk faktörü olarak kabul edilmektedir, çünkü bunların tüketimi büyük bir olasılıkla mide mukozası iltihabına yani gastrite neden olabilmektedir. Adenomatöz mide polipleri de (mukoza bezlerinde başlangıçta iyi huylu oluşumlar) mide kanseri hastalığı için risk faktörleri arasındadır.
Örneğin bir ülser hastalığı nedeniyle midenin kısmen alınması da (günümüzde ender olarak uygulanmaktadır) mide kanseri riskini arttırmaktadır.

• Kalıtım yoluyla alınan genler de mide kanserinin oluşmasını destekleyebilir. Ancak burada iki tür mide karsinomu biribirinden ayrı tutulmalıdır: Biri, öncelikle sınırlı olarak büyüyen intestinal tür, diğeri ise difüz tür olanıdır ki, bu türü daha kötü huylu olup hızla çevredeki dokuları sarar. İntestinal türde daha çok beslenme faktörleri ön planda olurken, difüz türde genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır.

Mide Kanserinin Belirtileri
En sıklıkla,
• Hazımsızlık
• İştahsızlık
• Yemeklerden sonra şişkinlik hissi
• Kusma
• Yorgunluk
• Bağırsak işlevinde kan yada siyah dışkı
• Kilo kaybı

Mide Kanserinin Teşhisi
En emniyetli ve kesin sonuç veren muayene şekli, mikroskop (Histoloji) ile ayrıntılı incelemenin yapılması için doku örneklerinin de alınmasını sağlayan, daha önce bahsi edilen, mide içinin gözetlenmesidir (gastroskopi). Kuşkulu bölgenin derinlerinden ve kenarlarından alınan örnekler, olası kanserin mide duvarına ne kadar yayıldığını tespit etmeye yarar. Kontrast maddelerle mide ve bağırsaklara uygulanacak ilave bir röntgen muayenesi, mide duvarının geniş alanlarını da inceleme imkanı verir.

Mide Kanserinin Tedavisi
Mide kanserinde ameliyat, en önemli ve en belirleyici tedavi önlemidir. Buna ilave olarak kemoterapi ve bazı durumlarda ışın tedavisi (Radyoterapi) de uygulanmaktadır.

Tedaviden sonra ne oluyor?
Tedavinin tamamlanmasından sonra, yani ameliyattan sonra, erişilebilecek en iyi netice olarak, hastalar tümörlerinden tamamen kurtulmuş olurlar. Bundan sonraki tıbbi kontrolün amacı, tedavinin istenmeyen sonuçları ile olası bir geri dönüşü yani hastalığın olası yeniden nüksetme halini tespit etmektir. Genelde tedavi sonrası kontroller ilk zamanlar 3 ayda bir yapılır, 2 yıldan sonra ise 6 ayda bir gereklidir. Muayene normalde vücudun incelenmesini, laboratuar testlerini, röntgen ve ultrason muayenesini ve midenin bir bölümü alınmış ise bir de gastroskopiyi kapsar.

Mide Kanseri
Mide kanseri birçok ülkede sindirim sisteminin en sık rastlanan kanserini oluşturmaktadır. Erkeklerde daha sık rastlanmakla birlikte her iki cinste de görülebilmektedir. Genellikle ileri yaşlarda görülmekte olup 40 yaşın altında görülmesi nadirdir. Mide kanseri teşhisi konulduktan sonra hastaların 5 yıl yaşama şansı genellikle %10'un çok altındadır.

Kimlerde mide kanseri daha sık görülür?
Yakın akrabalarda ve kan grubu A olanlarda daha sık görülmekle birlikte irsiyetin fazla etkisi yoktur. Mide asidi fazla olanlarda görülme sıklığı daha az olduğundan onikiparmak bağırsağı ülseri olanlarda daha az görülmektedir. Ayrıca kronik gastriti olan bazı hastalarda da kanser gelişme şansı fazla olabilir.

Genellikle fazla alkol, sigara, yanmış yağlar, çiğ ve tütsülenmiş balık, çok sıcak yemek ve içki içmek, fakirlik, mide kanseri gelişimini kolaylaştırmakta, buna karşılık bol taze sebze ve süt ürünleri yiyenlerde daha az görülmektedir.

Mide kanseri ne zaman akla gelmelidir?
iştahsızlık, aşırı zayıflama, kanlı kusma, yutma güçlüğü ve karında ele kitle gelmesi gibi mide kanserini kesin düşündürebilecek belirtiler ortaya çıktığında kanser ilerlemiş durumdadır ve bu dönemde hastaya fazla yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Bu nedenle önemli olan tüm kanserlerde olduğu gibi mide kanserinin erkenden teşttisi ve tedavisidir.

O halde mide kanserini erkenden düşündürecek belirtiler nelerdir?
Özellikle 40 yaşının üstündeki bir kişide hafif ve belli belirsiz sindirim bozuklukları ortaya çıktığında mutlaka hekime mü racaat etmeli ve röntgen ile midenin tetkiki yapılmalı, mide tetkiki ile hastanın şikâyetleri izah edilemiyor ise o zaman gastroskoplk tetkik uygulanmalıdır. Böylece mide kanseri vakalarının erke; teşhis edilmesi ve beş yıl ya da daha fazla yaşama imkânı sağlanabilir.Kanser, Mide Kanseri, Mide Kanseri Nedir, Mide Kanseri Tedavisi, Mide Kanseri Belirtileri, Mide Kanseri Teşhisi, Mide Kanseri Nedenleri, Mide Kanseri Hakkında Bilgi, Mide Kanseri ile ilgili bilgi, Mide Kanseriyle ilgili bilgiler,

Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim