Müzedeki bir eserin tarihi eser sayılabilmesi için neler gereklidir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 8,00 / 10 | 1 kisi / 8 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Müzedeki bir eserin tarihi eser sayılabilmesi için neler gereklidir
Bir eşyanın ya da sanat yapıtının “antika” sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gerekir.

Günümüzde antika terimi, genel olarak en az 100 yaşıtında sanat yapıtları ve tarihsel değer taşıyan eşyalar için kullanılmaktadır.

Eskiçağlardan kalma değerli sanat yapıtları ile ilgi çekici eşyalara denir. Günümüzde “antika” sözcüğü en az 100 yıllık yapıtlan ya da eşyaları kapsar. Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli bir tarihsel döneme ilişkin olabileceği gibi yalnızca iyi korunmuş eşyalar da olabilir. Resim ya da heykel gibi sanat yapıtlan ile mobilya ya da kap kaçak gibi ev eşyaları antika değeri kazanabilir. Antikalar ender bulunduklan için değerlidir.

HANGİ ESERLER ANTİKA SAYILIYOR?
Antika konusuna giren eşyaların tanımını yapmak hemen hemen imkansızdır Yer altından çıkan heykeller taşlar paralar çini sobalar mangallar her türlü takı ve giyim eşyası salon yatak ve mutfak eşyaları tablo ve levhalar yazma kitaplar kitap ciltleri eski saatler at eyerleri hançer ve kılıçlar silahlar tespihler nargileler rahleler ve buraya sıralamaya gelmeyen nice eşya araç ve gereç antika alanına girmektedir Eğer bir sınıflama yapmak gerekirse antikaların toprak altından çıkmış olanları ayrı ve özel bir yere koyulmalıdır Toprakla ilgili olmayan antikaların sanat değeri taşıması ekstra bir nitelikken yapım tarihinin de ortalama altmış ya da yüz yıl arasında değişmesi gerekir Bazı eşyalar antika niteliği taşımasalar bile ünlü kişiler tarafından kullanılmış olmaları nedeniyle tıpkı antika gibi işlem görürler Bu gibi eşyalar sahiplerinin şöhretleri ve geçmişteki hatıraları açısından antika sayılabilirler

Sanatsal değer taşımalı
İnsanlar geçmişten günümüze yaşamlarını biraz daha anlamlı kılacak onlara zevk verecek uğraşlar içinde bulunmuşlardır Bunlar içinde sanata ve estetiğe dayalı olan antikacılık ülkemizde sanıldığından da yenidir Eski eserin “asar-ı atika” adıyla anılmaya ve değerlendirilmeye başlanmasının üzerinden henüz bir yüz yıl bile geçmiş değildir

“Eski eser”in hayatın akışıyla birlikte geçip gittiği ve tarihe malolduğu doğrudur Ancak bir eserin kullanım değerinin dışında da değeri olduğu hiç kuşkusuz bir gerçektir Belki de antikacılığın Türkiye’de yeni yeni değer bulmasının nedeni bu gerçeğin yeni anlaşılmış olmasıdır

Ama artık bir eşyanın değeri yalnızca işlevine bağlı değil Değeri belirleyen etkenlerin içinde sanat değeri de çok önemli bir yer tutuyor Yaşadığımız makina çağında insanlar eski eşyanın daha fazla sanat değeri taşıdığına son yıllarda biraz daha çok inanır oldular Bu yüzden belli başlı büyük Avrupa şehirlerinde geniş alanlara yayılan bit pazarları oluştu Bunlar giderek öylesine kişilik kazandılar ki alışılmış “bit pazarı” kavramından çıktılar Hatta bazı ülkelerde bit pazarları eski sanat eserleri ve antikaların satıldığı yerler haline geldiler Bu arada antikacılıkla ilgili yayınlar da giderek arttı Çünkü bu işle ilgilenen insanlar piyasayı genişletmek ve yeni antika meraklılarını da aralarına kazandırmak için çabalıyorlar

Aykırı parça
Antika pazarlarımızda sayıca çok olan ve devreden eserler son ikiyüz yılın yapıtlarıdır Bunların yanısıra nadir olarak bir parça ele geçtiğinde ki bu tarihi bir halı kilim veya bir Osmanlı seramiği olabilir bu “aykırı parça” olarak kabul edilir “Aykırı parça” sahibi için gerek parasal anlamda gerekse manevi anlamda bir cevherdir Antika kolleksiyonculuğu tutkusunun nedenleri arasında bir geleneğin oluşmasına meydan veren duygular ile geçmişe ve eski eşyaya saygı vardır diyebiliriz

Eski eser toplamanın belirli bir kültüre bağlı olduğu bu konunun en can alıcı noktasını teşkil ediyor Hiç kuşkusuz eski eser toplayan biri bunlara para dökerken ne yaptığını bilmek zorundadır En azından o eşyaya sahip olmanın gururunu yaşamak istemelidir.

Müze, Antika, Tarihi Eser, Tarihi Eserler, Antika Eserler,