Hakkında Bilgi

Nişasta Nedir

Nişasta nedir
Bitkilerde depo maddesi olarak meydana getirilen polisakkarittir. Nişasta beyaz renkli, kokusuz, lezzetsiz bir tozdur. Soğuk suda çözünmez, sıcak suda kısmen çözünür ve bir pelte meydana getirir. İyot çözeltisi ile maviye boyanır. Mikroskop tetkiki ile hangi bitkiye ait olduğu saptanabilir. Çünkü nişasta tanelerinin şekli elde edildiği bitkiye göre özeldir.

Nişasta glikozdan yapılmış bir polisakkarittir. Asit veya fermentler ile hidroliz sonucu glikoz elde edilir. Nişasta bir gıda maddesidir. Eczacılık endüstrisinde komprimelerin yapımında dolgu maddesi olarak kullanılır. Dekstrin, glikoz ve amil alkol eldesinde bir ilkel maddedir.

Nişasta: Yalnızca bitkide depo besin maddesi olarak görülür. Çok sayıda glikoz molekülünün bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Arpa, buğday, patates gibi besinlerde görülür. Suda erimezler. Hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük moleküllerdir. Hayvanlar nişastayı sindirim olayı ile glikoza dönüştürerek kullanırlar. Nişastanın ayıracı iyot çözeltisidir. Nişasta iyot çözeltisi ile mavi-mor renge dönüşür.

Selüloz: Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde hücre zarının dışında bulunan hücre çeperi selülozdan oluşur. Selüloz hayvan hücrelerinde bulunmaz. Aynı zamanda hayvanlarda selülozun sindirimi yapılamaz. Sadece geviş getiren memelilerin bağırsaklarında bulunan bakteriler selülozu sindirebilirler.

Nişasta Nedir
Nişasta temel bir besin maddesidir: Sindirilebilir kütlenin % 60’ını oluşturur. Yalnız başına yeterli olmamakla birlikte, glüsitlerin üretilen enerjinin % 40-50’sini sağladığı bilinmektedir. Sanayide kullanım alanları bulunmakla birlikte, modern kimya, kola üretiminde nişasta yerine daha etkili, daha kararlı ya da kullanımı daha kolay başka ürünlere başvurmaktadır. Bununla birlikte nişasta, evlerde pamuklu kumaş kolalanmasında hâlâ kullanılmaktadır.

Kaba formülü H (CşHtoOsln olan (nlOO ile 20 000 arasındadır)poliozit şeker. Nişasta bir kola veren amilopektin ile daha çözünür bir madde olan amiloz-dan oluşur. Amilazlarlahidrolizi, dekstrinler ve maltaz tarafından bölündüğünde glikoz veren maltozla sonuçlanır.

Nişasta klorofil bireşiminden elde edilir ve bir depo maddesidir. Bazı bitkiler yalnızca ona benzer bileşikler (pa-ramilon, selulin, laminarin ve krizola-minarin, inülin, vb.) verir. Üstyapılı bitkilerde ve bazı suyosunlannda, yeşil plastlarda bulunur, ama “nişasta taneleri”ni oluşturan özel bazı plastlarda da (lökoplast ya da amiloplast-lar) birikir. Bu taneler 2-100 « boyutunda olup, bitkinin her yerinde biraz bulunurlar, ama toplandıkları bazı özel bölümler vardır.

Buğday, pirinç ve öbür tahıllarda da nişastaya bol miktarda raslanır. Bitkilerdeki başka organlar da depolamp birikmesine yarar. Nişasta, patatesin yumrularında fekülü (kök nişastası), tropikal birçenekli bitkilerin köklerinde ararot’u manyokanın köklerinde tapyokayı oluşturur. Nişasta yapraklarda, özellikle de renksiz yapraklarda da birikebilir. Demek ki nişastanın bitkide belli bir bölgeye yerleşmesi, bir organa özgü değildir. Nişasta, yakınında oluşan ya da özsuyun taşıdığı glikozun yoğunlaşmasıyla meydana gelir; bitki gerektiğinde nişastayı hidrolizler. Bu olaylar mevsim değişikliklerine bağlı olduğundan, bazı türlerde sonbahar sonu kesilen ağaç pek korunamaz: çünkü ağaç nişasta bakımından çok zengindir ve nişasta ağacın kurumasından sonra da kaldığından bakteri, mantar ve bitkileri çeker.

Nişasta birikimi bitki için, hayvanlardaki glikojen (ve yağ) birikimi rolünü oynar. Üstyapılı bitkilerde, yağ birikimi ancak bazı tane ve meyvelerde etkindir.Biyoloji, nişasta, nişasta nedir, nişasta ne demek, nişasta hakkında, nişasta ile ilgili bilgiler, nişasta bilgi, nişasta hakkında bilgi, nişasta ne demektir, nişasta anlamı, nişasta ile ilgili bilgi,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim