Hakkında Bilgi

Politeizm Nedir

Politeizm
Çoktanrıcılık veya Politeizm, birden çok tanrıya inanmak, tapınmak. Sözcük, etimolojik açıdan, Yunanca poly (çok) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir. Birçok antik din, geleneksel tanrıların toplandığı panteonlarla, politeistik bir yapıya sahipti. Bu panteonlar ve farklı tanrılar uzun bir zaman dilimi içerisinde kültürel değiş tokuş ve deneyimle yoğrularak gelişmiştir.Eski toplumların birçoğu politeistti. Politeizmdeki önemli bir nokta, birçok tanrıya tapınmanın her şeyi bilen ve her şeyden güçlü bir ilahi varlığa inancı da içerebileceğidir. Nitekim çoğu politeistik dinde, panteonun başında, her şeyden ve diğer tanrılar da dahil herkesten güçlü ve bilge bir baş tanrı figürü bulunur.

Politeistik inanç sistemlerinde, tanrılar bireysel yetenek, ihtiyaç, hikâye, arzu ve özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildir, bunun yerine, insan benzeri kişisel özelliklere sahip, ek olarak bazı bireysel (doğaüstü) güç, yetenek ve bilgiye sahip olarak tasvir edilirler.

Politeistik bir panteonda, tanrıların birden çok ismi olabilir ve her isim tanrının belirli bir rolüne veya hikâyesine gönderme yapıyor olabilir. Diger bir degişlede de putperestliktir. Politeizm (putperestlik) in genel prensipleri şunlardır:
1-Tanrılarının sayıları belirsizdir.
2-Her tanrının ayrı bir görevi vardır birden çok şeyi yapamaz, örneğin güneş tanrısı sadece güneşle ilgili olayları yapar.

Politeizm, Politeizm hakkında bilgi, Politeizm ile ilgili bilgi, Politeizm nedir, Politeizm özellikleri,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim