Hakkında Bilgi

Reformun nedenleri ve sonuçları

Reform nedir
16.y.y'da Avrupa’da Hıristiyanlık dininde yapılan düzenlemelere denir. İlk defa Almanya’da görülür. Fransa, İngiltere, Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur.

Reformun nedenleri
Katolik kilisesinin bozulması ve din adamlarının kilise imkanlarını kendi çıkarları için kullanmaları,
Endülüjans sorunu ( Din adamlarının halkı ekonomik yönden sömürmesi),
Matbaanın yaygınlaşması,
İncil’in diğer dillere tercüme edilmesi,
Rönesans’ın etkisi ile oluşan hür fikir ortamı,
Kilisenin artan mal varlıklarına halkın tepki göstermesi
Reform hareketleri ilk defa Almanya’da Martin Luther ile başladı. Alman imparatoru Şarlken , Luther’i ve taraftarlarını 1529’da protesto ettiği için Almanya’da yeni oluşan bu mezhebe PROTESTANLIK denir. Uzun mücadelelerden sonra Protestanlık mezhebi 1555 yılında resmen tanındı.

Fransa’da Reform hareketlerini başlatan Calven’dir. 1598 yılında KALVENİZİM ve diğer mezhepler Fransa’da serbest bırakılmıştır.
İngiltere’de ise Reform hareketleri devlet eliyle başlatılmıştır. Katolik kilisesinden ayrılarak ANGİLİ-KANİZMA kilisesi ve mezhebi oluşmuştur. Reform hareketlerinden İsveç, Norveç ve Danimarka’da etkilenmiştir. Sonunda Avrupa’da 3 yeni Hıristiyanlık mezhebi doğmuştur. Bunlar; Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm ‘dir.

Reformun Sonuçları
Avrupa’da mezhep birliği parçalanmış ve mezhep çatışmaları başlamıştır.
Hıristiyanlıkta üç büyük yeni mezhep ortaya çıkmıştır.
Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
Laik öğretim kurumları ilk defa açılmaya başladı.
Kiliselerin mallarına el kondu.
Avrupa’nın gelişmesi içim tüm engeller ortadan kalktı.

Reform, Reformun nedenleri, Reformun sonuçları, Reformun nedenleri ve sonuçları, Reform neden ve sonuçları, Reformun neden ve sonuçları,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim