Hakkında Bilgi

Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek
Rüyada Dağda gezinmek, bulunduğu ülkenin güzellik ve nimetlerinden istifade etmeye yahut yönetim ve devlet hakkında bilgi sahibi olmaya,

Rüyada Dağın üzerinde bulunmak kadri yüce birine yakın olmaya,

Rüyada Dağda yırtıcı bir hayvan görmek, dinsiz ve vicdansız bir devlet adamı ile tabir olunur.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur. Bir dağa tırmandığını gören kimse, çok büyük emek vererek, kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Rüyada Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır.

Rüyada Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

Rüyada dağ görmek, zorluklarla karşılaşmaya yorumlanır.

Rüyada Dağın zirvesine tırmanmak, zorlukların hepsini yenerek başarıya ulaşmaya işarettir.

Rüyada Dağdan yuvarlanarak düşmek ise kötü bir duruma düşmeye yorumlanır.

Rüyada Dağ görmek yöneticilik, mülk ve önder, zafer bulma ve rahata erme ile tabir edilir

Rüyada Dağı çıkarak tepesine ulaşmak yüksek bir idarecinin himayesine yahut büyük bir memuriyete, Dağdan inmek makam ve rütbe kaybetmeye işaret eder.

Rüyada Dağdan düşmek halk içinde değer yitirmeye ve dince eksikliğe, düşerek bir yerini incitmek yahut kırmak meydana gelecek zarara,

Rüyada Dağın yerinden kopması bir devletin yahut zihniyetin çökmesine ve halkının dağılmasına,

Rüyada Dağın titremesi milletin uyanmasına, titremeyle birlikte çatlaklar oluşması yönetim zaafiyetine,

Rüyada Dağın yanması devlet başkanını vefatına,

Rüyada Dağda görülen yeşil ağaçlar ve her türlü güzellik yönetimdekilerin iyi niyetli gayretlerine yahut kişiye devletten ulaşacak ihsan ve ilgiye,

Rüyada Dağın diken ve çalılarla kaplı olduğunu görmek ısırıcı ve topluma ancak zararı dokunan yönetime,

Rüyada Dağa kar yahut yağmur yağması devlet ve millet için hayra; taş, çamur vs. yağması devlet ve milletin karşı karşıya kalacağı musibetlere delalet eder.

Rüyada dağ görmek kötü şans ve monoton bir iş hayatını simgeler.

Rüyada dağ genelde hayra yorulur.

Rüyada Dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hataları yüzünden ayrılmak anlamındadır.

Rüyada Dağları seyretmek, üstesinden gelmesi zor olan bazı işleri çözdüğünüz için ödüllendirileceğiniz anlamına gelir.

Rüyada dağa çıkmak Önemli, üstün kimse, büyük iş, eşsiz, ideal olarak yorumlanır. Kişi doruğa çıkarsa başarısı fevkalade olacaktır.

Rüyada Dağın orta yerinde daha fazla tırmanamayacağını hissederek geri dönmek istemesi, gerek ticaretinde, gerekse memuriyetinde veya esnaf ise bir isinde basarili olamadığı için durmadan meslek değiştirdiğine işarettir.

Rüyada bir dağdan aşağıya yuvarlanmak, beklemediği bir sürpriz ile karsılaşıp kötü bir durumda kalacağına delalet eder.

Danyal Aleyhisselama göre; bir dağın üzerinde olup bunu kendi mali zannettiğini gören, büyük bir kimseye sığınır.

Rüyada dağın yerinden koptuğunu veya parça, parça olduğunu görmek, büyük bir devletin yıkılısına ve halkının dağılmasına delalet eder.

Rüyada dağda kendisi için yatıp kalkacak yer hazırladığını gören, büyük bir devlet makamında is bulur.

Rüyada dağdan indiğini gören, isinden olur, itibari sarsılır.

Rüyada yüksek dağlardan inmek, yapmak istediği bir isten vazgeçmektir.

Cabirül-Magribiye göre; bir dağa veya yüksek bir yere çıktığını görmek, muradının olmasına ve isteğini elde etmesine delalet eder.

Rüyada dağdan düştüğünü görmek, din ve dünyasında noksanlığa delildir.

Rüyada dağın yeşillendiğini ve güzelleştiğini görmek, o yeri yöne-tenlerin mülkü iyi idare ettiklerini gösterir.

Rüyada Dağın yalnız topraktan ibaret olduğunu görmek faydasız, cimri bir devlet başkanının bulunduğuna işarettir.

Rüyada Dağın dikenler ve çalılar ile kaplandığını görmek, halkı yaptıkları ile rahatsız eden bir devlet başkanına delalet eder.

Rüyada Arafat dağında bulunduğunu gören, tövbe eder ve tövbesi kabul olunur. Cebel-i Lübnana çıktığını gören, ilim adamları ile buluşur ve onlardan fayda görür. Karanlık ve korkunç görünüşlü bir dağda bulunduğunu gören ölür veya bir musibete uğrar.

Rüyada Dağda güzel bir manzara görmek, büyük bir kimseden bir hayır ve menfaat göreceğine işarettir.

Rüyada dağı uzaktan gören, önemli bir konuyu düşünür ve yapmaya karar verir. Dağda merdiven gibi yapılmış bir yoldan çıktığını gören, muradına erer.

Caferi Sadik (RA)a göre; dağ görmek bir devlet başkanı, devlet büyüğü ve rahata ulaşmakla tabir olunur.

Kirmaniye göre; bir dağın kendisine ait olduğunu gören, iyi kalpli ve itibari büyük bir kimseye arkadaş olur.

Rüyada Dağın etrafında dolaştığını gören, büyük bir kimseyle tanışır ve fayda görür.

Rüyada dağa dayandığını gören, büyük bir kimseye sığınır.

Rüyada Dağın üzerinde kendisine sağlam bir yer hazırlayan, devlet büyüğü tarafından büyük bir memuriyete geçirilir. Zengin ise daha çok zenginleşir. Fakir ise zengin olur, korkusu varsa kalmaz,

Rüyada Kendisini dağdan aşağıya atıp kendisine bir zarar gelmediğini gören, eline geçecek bir büyük is veya memuriyet dolayısıyla sözü geçer olur.

Rüyada dağda silahlı olarak bulunduğunu veya bir başka arkadaşı ile birlikte bulunduğunu görmek, hayır ve büyümeğe delalet eder. Bu rüyada pek hayır yoktur.

Abdulgani Nablusiye göre: rüyada büyük bir dağ görmek, yüksek bir mevkie, tedbire, oyu isabetli kimseye, hatırlı bir büyüğe, babaya, büyük bir tüccara, dağın tepesi yuvarlak ve yassı ise, zengin fakat kati yürekli bir kadına, keder ve sıkıntıya, zahmetli yolculuğa, hayal ve düşünceye tabir olunur.

Salimiye göre ; dağ görmek büyük bir kısmete delalet eder.

Rüyada dağ, Rüyada dağ görmek, Rüyada dağ görmenin yorumu nedir, Rüyada dağ görmenin tabiri nedir, Rüyada dağ neye yorumlanır, Rüyada dağ nedir, Rüyada dağ görmek ne demek, Rüyada dağa çıkmak,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim