Hakkında Bilgi

Rüyada Süt İçmek

Rüyada Süt İçmek
Rüyada süt içmek çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir.

Rüyada at sütü içmek - Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi besler ve hükümdardan ona bir hayır erişir. Diğer hayvan sütleri onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır.

Rüyada Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir.

Rüyada süt içmek Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir. Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.

Bir kimse Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğin işarettir.

Rüyada eşşek sütü içmek - Rüyada eşşek sütünü içen kimse, hayra erişir.

Rüyada deve sütü içmek - Bazı tabirciler rüyada bir deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini gören kimse, salih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler.

Rüyada inek sütü içmek - Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.

Rüyada koyun sütü içmek - Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir.

Rüyada aslan sütü içmek - Arslan sütü onu içen kimse için, mal, düşmanına zafer bulma ve insanlara düşmanlık yapmaktır.

Rüyada kaplan sütü içmek - Kaplan sütü, onu içen kimse için, düşmanlığını açığa vurmaktır.

Rüyada kurt sütü içmek - Kurt sütü suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır.

Rüyada bozuk süt içmek - Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk sütü içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.

Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarını zorla ve tahakküm ederek yer.

Rüyada köpek sütü içmek - Köpeğin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir ve bir şehir halkına reis olur, dediler.

Rüyada at sütü içmek - Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; rüyada keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızk bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine; domuz sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.
Rüyada süt, Rüyada süt içmek, Rüyada süt içtiğini görmek, Rüyada süt içmenin, Rüyada süt içmenin yorumu nedir, Rüyada süt içmenin tabiri nedir, Rüyada süt içmek neye yorumlanır, Rüyada süt içmek nedir, Rüyada süt içmek ne demektir, Rüyada süt içmek ne demek, rüya, rüyalar, rüyada görmek, rüyanın yorumu, rüyanın anlamı, rüyanın tabiri,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim