Saf Madde Nedir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 8,15 / 10 | 13 kisi / 106 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Saf Madde Nedir
Aynı cins atom yada moleküllerden oluşmuş maddelere saf madde denir. Element ve bileşikler saf maddedir. Tüm saf maddelerin belirli bir erime, kaynama ve donma noktası vardır. Aynı zaman da da homojendirler.

Aynı tür atomlardan Aynı tür moleküllerden Farklı tür moleküllerden oluşan saf madde oluşan saf madde oluşmuştur. Saf değildir. ELEMENTLER Yapısında tek tür atom bulunan maddelere ELEMENT denir. Hidrojen, oksijen, karbon, iyot gibi.

Yapısında tek cins atom vardır.
Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler.
Erime ve kaynama noktaları belirgindir.
Aynı şartlarda özkütleleri birbirinden farklı ve sabittir.

Elementler atomik ya da moleküler halde bulunabilir. Atomik yapılı element Molekül yapılı element BİLEŞİK en az iki farklı element atomunun belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliğini kaybedip yeni özellikler kazanması ile oluşan saf maddelere BİLEŞİK denir. Oksijen ve hidrojen birer element iken su, oksijen (yakıcı) ve hidrojenin (Yanıcı) birleşmesiyle oluşur. Yakıcı ya da yanıcı değildir. Söndürücüdür.

Alkol, su, tuz, şeker gibi maddeler bileşiktir.
Yapılarında en az iki çeşit atom bulunur.
Fiziksel yolla daha basit maddelere bölünemezler.
Kimyasal yolla daha küçük maddelere ayrışabilirler.
Bileşiği oluşturan atomlar arasındaki oran değişirse oluşan madde başka bir madde olur.
Bir bileşiği oluşturan atomlar bağlıdır. Yani moleküler yapıdadır.

2 farklı atom içeren bileşik 6 çeşit atom içeren bileşik

ELEMENT VE BİLEŞİK ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ FARLAR ELEMENT BİLEŞİK
1. Aynı cins atomları içerir. Farklı cins atomları içerir.
2. Kendisinden daha basit Kendisinden daha küçük maddelere ayrıştırılamazlar. ve farklı maddelere ayrışabilir.

KARIŞIMLAR Saf olmayan maddelere KARIŞIM denir. Karışımlar oluşurken maddeler özelliklerini kaybetmezler. Tuzlu su, limonata, hava, toprak, salata, çorba gibi. Çorba içine konan malzemeler pişerken kimyasal yapıları değişime uğramasına rağmen özelliğini değiştirmez. Havuç pişince de havuçtur. Belli bir formülleri yoktur. Görünümleri her yerinde aynı (homojen) ya da farklı (hetereojen) olabilir. Homojen karışımlar tek bir madde gibi görünürler. Tuzlu su, şekerli su gibi. Heterojen karışımlar ise tek bir madde gibi görünmezler. Kumlu su yağlı su, salata gibi. Rastgele olanlarda, farklı maddeler karıştırılarak elde edilir.

Saf Madde Nedir
Yabancı maddelerden arınmış maddelere saf madde denir. Örneğin saf su içinde sadece su molekülleri vardır ve herhangi başka yabancı maddeler yoktur.

Doğada 2 çeşit saf madde vardır.
1-Element : Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir. Demir (fe) , karbon (C )

2-BİLEŞİK : İki veya daha fazla türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları değişik özellikteki saf maddelerdir. Su ( H2O )

İçeriğinde, kendisi dışında her hangi başka bir madde bulundurmayan maddeler saf maddelerdir .mesela su ve şeker saf maddedir Ama tuzlu su,şekerli su ve limonata birer karışımdır.Karışımlar,iki ya da daha fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunmaları ile oluşan maddelerdir. Bu maddeler birbirinden ayrılırsa, mesela şekerli su karışımı analiz edilirse yeniden şeker ve su ayrı ayrı elde edilmiş olur bunlar saf maddelerdir. Elementler, bileşikler saf maddelerdir.

Saf Maddelerin Özellikleri Nelerdir ?
1- Saftırlar.
2- Aynı tür taneciklerden oluşurlar.
3- Belli erime ve kaynama noktaları vardır.
4- Homojendirler
5- Fiziksel yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamazlar.
6- Belli koşullarda belli öz kütleye sahiptirler.

Saf Madde Örnekleri :
Su, oksijen, karbondioksit, atom, altın, bakır, demir, helyum, şeker, sodyum (Na), oksijen (O2), helyum (He), tuz, cam, altın, alüminyum.

Saf Madde
Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.

Aynı cins taneciklerden yani aynı cins atom veya aynı cins moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir.

Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.

Saf Madde, Saf Madde Nedir, Saf Madde Ne Demek, Saf Madde Hakkında Bilgi, Saf Maddelerin Özellikleri,