Hakkında Bilgi

Sakarya Savaşı

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ( 23 AĞUSTOS – 13 EYLÜL 1921 )
Kütahya – Eskişehir muhaberelerindeki başarılarına güvenen yunanlılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra Sakarya ırmağının doğusunda bulunan Türk mevzilerine saldırdı. Ordumuzun sol kanadı Ankara'nın 50 km güneyine kadar çekildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordularına şu emri verdi “ hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır, vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz” böylece 100 km uzunluktaki bütün cephe savaş alanı olarak ilan edildi.
Türk ordusu 10 Eylül 1921 de karşı taarruza geçti.

Yunan kralı 15 Ağustosta Kütahya’da yaptığı toplantıda Ankara'yı hedef gösteren emrini vermiş İngiliz istihbarat subaylarını Ankara’da vereceği ziyafete davet etmişti.
13 Eylül de Sakarya ırmağının doğusundan yunanlılar temizlenmiştir. İyice yorulan Türk birlikleri, yunanlıları ancak Eskişehir'e kadar takip edebilmişlerdi.

Sakarya Savaşının Sonuçları
• Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaştır.
• Mustafa Kemal’e TBMM tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi.
• 1683 viyana bozgunundan beri devam eden savunma savaşları artık yerini taarruza bırakmıştır.
• Türk milletinin var olma veya yok olma mücadelesi olan bu savaş sonunda yunan ordusu saldırı gücünü kaybetmiş, yunan “megalı iddiası” tarihe gömülmüştür.
• Yunanlılar batı Anadolu'da tutunabilmek için kuvvetli savunma hatları oluşturmaya başladılar.
• İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar daha da arttı.
• İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan tamamen çekildiler.
• İngilizlerle 23 Ekim1921 de esirlerin karşılıklı değiştirilmesini öngören bir anlaşma imzalandı.
• İngiltere ile yapılan ve esirlerin değiştirilmesini öngören bu anlaşma ile malta da tutuklu bulunan Türk esirleri serbest bırakıldılar.
Bu esirlerden Rauf bey de dönmüş ve bir süre sonra başbakan olmuştur. Milli mücadele döneminin en uzun hükümeti olan bu hükümet 4 Ağustos 193 tarihine kadar görev yapmıştır.
• ABD senatosu Ermenileri desteklemekten vazgeçti
• Fransa ile Ankara antlaşması imzalandı.
• Sovyet Rusya ve Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ile Kars antlaşması imzalandı.

Savaşlar, Sakarya Savaşı, Sakarya Savaşı hakkında bilgi, Sakarya Savaşı ile ilgili bilgi, Sakarya Savaşının sonuçları, Sakarya Savaşı kimler arasında yapıldı, Sakarya Savaşının tarihi, Sakarya Meydan Savaşı
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim