Hakkında Bilgi

Sübhaneke duası ve anlamı

Sübhaneke
Okunuşu: Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)
* Ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.

Anlamı: Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Dualar, Sübhaneke, Sübhaneke duası, Sübhaneke duası ve anlamı, Sübhaneke duasının anlamı, Sübhaneke anlamı, Sübhanekenin anlamı, Namaz Duaları,
Eitim ve gretim Eitim ve gretim