Hakkında Bilgi

Suğla Gölü Hakkında Bilgiler

Suğla Gölü Hakkında Bilgiler
Suğla Gölü (sularla iyice örtüldüğü zaman yüzölçümü 165 km² yaz sonlarında 30 km² bazı yıllarda 10 km² bazı yıllarda da kuruyacak hale gelir derinliği birkaç m. kadardır. Yüksekliği 1040 m.). Bozkır-Seydişehir-Beyşehir çöküntü teknesinin güney bölümündeki yayvan bir çanakta oluşmuştur. Güneydeki göl girintisinde bulunan birçok su yutan deliklerden (düdenlerden) göl sularının bir kısmı dibe dalar. Suğla gölü Konya ovasını sulamak için bir rezervuar görevi yapmıştır. Burada doğal bir göl durumu bulmak güçtür. Çok verimli topraklardır.

Göller, Suğla Gölü, Suğla Gölü hakkında bilgi, Suğla Gölü ile ilgili bilgi, Suğla Gölü nerede, Suğla Gölü nerde,
Farmasi Mays Katalou 2018
Eitim ve gretim Eitim ve gretim