Toplantı Çeşitleri


Yuvarlak masa toplantısı nedir

Yuvarlak masa toplantısı nedir

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı. Yuvarlak masa toplantısı nedir Eşit düzeyde yetkililerin ve temsilcilerin katıldığı, tartışmaya ve... Devamı

Konferans Hakkında Bilgi

Konferans Hakkında Bilgi

Konferans Hakkında Bilgi Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans... Devamı

Panel Nedir

Panel Nedir

Panel Nedir Bir konuşmacı grubunun dinleyiciler önünde, genellikle bilimsel, sosyal ya da siyasî bir konuyu tartışmak amacıyla yaptıkları toplu görüşmelerdir. Panelde... Devamı

Seminer Nedir

Seminer Nedir

Seminer Nedir Belirli bir bilim dalındaki gelişmeleri, belli bir bilgi düzeyine sahip kimselere tanıtmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri,... Devamı

Sempozyum Nedir

Sempozyum Nedir

Sempozyum Nedir Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini... Devamı

Açık Oturum Nedir

Açık Oturum Nedir

AÇIK OTURUM Konusunda uzman kişilerin bir masa çevresinde toplanarak tartışmasına Açık Oturum denir. Açık oturumda tartışılacak konu, toplumun tümünü... Devamı

Forum Nedir

Forum Nedir

Forum Nedir Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde... Devamı

Toplantı Çeşitleri

Toplantı Çeşitleri

Toplantı Çeşitleri BİLİMSEL TOPLANTILAR KONFERANS Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda, topluluk karşısında yapılan... Devamı