Tarih öncesi çağlar anlamı yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 6,30 / 10 | 44 kisi / 277 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Tarih öncesi çağlar anlamı
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır. Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler. Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi devirler, yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirleri adı verilmiştir. Yazı, Mezopotamya’da Sümer şehir devletleri zamanında (M.Ö. 3200) bulunmuştur. Tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır. Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.

Tarih öncesi devirler
Tarih öncesi devirler, Taş ve Maden devri olmak üzere ikiye ayrılır. Taş devrinde insanlar yaptıkarı aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır. Maden Devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır.

Yontma Taş Devri
Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorladı. Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı; çünkü henüz hiçbirşey üretmeyi bilmiyorlardı. Bu dönemdee yurdumuz Türkiye ‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz. Buna en belirgin örnek; Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası‘dır. Bu dönem insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan el baltaları ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır. Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler. Devrin sonlarına doğru ateşi buldular. Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı. Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar.

Cilalı Taş Devri
Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular. Ekip biçmeyi öğrendiler, yani üretici oldular. Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler. Bazı hayvanları evcilleştirdiler. Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü‘nde, Konyayakınlarında Çatalhöyük te yapılankazılarda Cilalı Taş Devrine ait buluntular elde edilmiştir.

Maden Devri
İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve kolay işlenen bakır madenini kullandılar. Sonraları , bakır ve kalayın karışımyla tunç elde edildi. Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu. Maden devrinin sonlarına doğru insanlar demir madenini kullandılar.

Maden Devrinde, Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük devletler kuruldu. Yozgat yakınlarında Alişar’da, Çorum yakınlarında Alacahöyük‘te, Çanakkale yakınlarında Truva‘da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır.

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
KABA TAŞ(PALEOLİTİK-ESKİ TAŞ) DEVRİ
– İnsanlığın yaşadığı en uzun devirdir.
– Sivri ve keskin taşlarla kendilerini korumaya çalışıyorlardı.
– Ekonomik olarak avcılık ve toplayıcılık vardır.

YONTMA TAŞ(MEZOLİTİK-ORTA TAŞ) DEVRİ
– İnsanlar alet yapmayı öğrendiler.
– Mağara duvarlarına resimler yapıyorlardı.
– Avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyorlardı.
– Taştan ve kemikten aletler yapıldı.
– Devrin sonunda ateş bulundu.

CİLALI TAŞ (NEOLİTİK –YENİ TAŞ) DEVRİ
– Bu devirde taşla birlikte kemikte düzgün hale getirilerek silah olarak kullanılmıştır.
– Tarım hayatı başlamıştır. Özellikle tarım yapmanın öğrenilmesi bu toplumların beslenme ve yaşam tarzlarında kökten değişikliklere yol açmıştır. Büyük ölçüde rastlantılara, ileri derecede uzmanlaşmaya bağlı olan avcı-toplayıcı yaşam tarzı yerini, besin maddelerini stoklayabilen ve beslenme açısından daha güvenli toplumlar yaratmıştır.
– Tüketici durumdaki insanlar üretmeye başlamışlardır.
– İlk köyler kurularak yerleşik hayata geçilmeye başlanmıştır.
– Köpek, koyun, keçi, sığır ve domuz gibi hayvanlar evcilleştirilmiştir.
– Dönemin sonlarına doğru dokumacılık başlamıştır.
– Kilden kap-kacak yapılmıştır.

MADEN DEVRİ (M.Ö. 5500-3500)
BAKIR DEVRİ
– Bulunan ve kullanılan ilk maden bakırdır.
– Bakırdan silah, kap-kacak yapıldı.
– Dini inançlar bu dönemde gelişti.

TUNÇ DEVRİ
– Alet yapımında kullanıldı.
– Bu devir şehir devletlerinin kurulduğu dönemdir.
– Ticari ilişkiler artmıştır.
– Anadolu’da Asur kolonileri kurulmuştur.
– Üretim artmıştır.

DEMİR DEVRİ
– Demir tarımda, günlük hayatta kullanılmaya başlandı.
– Madeni para ilk kez bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
– Polis denilen site şehir devletlerinin yerini büyük devletler almaya başlamıştır.
– Sanayinin gelişimine ortam hazırladı.
– Devrin sonuna doğru yazı icad edilmiştir. Tarih öncesi dönemler kapanarak Tarihi devirler başlamıştır.

Tarih öncesi çağlar anlamı, Tarih öncesi çağlar, Tarih öncesi devirler,