Terminoloji Nedir yazısına puan ver :
1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan6 Puan7 Puan8 Puan9 Puan10 Puan | 9,00 / 10 | 1 kisi / 9 puan verdi.
Loading ... Loading ...
Bu siteyi beğendinmi?

Terminoloji Nedir
Basit ve bileşik sözcükleri yakından inceleyen Terminoloji, yazının bulunmasından bugüne insanoğlunun farklı dillerde kullandığı tüm terimleri araştırır. Terim bilimi olarak da adlandırılan Terminoloji en basit anlatımla, insanların kullandığı terimleri inceleyen ve bu terimlerin kullanım alanlarını araştıran bir bilim dalıdır. Dünyanın dört bir köşesinde yaşamını sürdüren insanların konuştukları farklı dillere yerleşen terimlerin kökenini de araştıran Terminoloji, kelimelerin yüzyıllar içinde nasıl değiştiğini ve günümüze nasıl ulaştığını da inceler.

Terminoloji insanoğlunun yaşamında kullandığı farklı terimlerin anlamlarıyla ilgilendiği gibi bu terimlerin çözümlenmesi ve kökeninin araştırılması konusunda da birçok çalışma yapar. Kavramsal sözcüklerin gerek anlamları gerekse de kullanımlarını inceleyen Terminoloji, farklı kavramların sınıflandırılmasını da sağlar. Biyoloji, kimya veya fizik gibi farklı bilim dallarında kullanılan sözcükleri belirli özelliklere göre listeleyen Terminoloji, bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan yeni kavramsal sözcüklerin kökenini de araştırır.

Terminoloji ayrıca insanların günlük yaşamlarında çok sık kullandığı ve artık klasik sözcükler olarak isimlendirilen bir takım terimlerin belirli kurallar çerçevesinde kullanılması üzerinde de kapsamlı çalışmalar yapar. Kavramsal içerikli sözcüklerin bilim çevreleri tarafından ortak anlamlarda kullanılmasını sağlayan Terminoloji, bu şekilde bilimadamlarının ortak bir dile sahip olmasına yardımcı olur. Bilimin evrenselliği düşünüldüğünde farklı diller konuşan bilimadamları dahi Terminoloji sayesinde ortaya çıkan kalıpları kullanarak fikir alışverişi yapabilir. Bu nedenle Terminoloji bilimsel araştırmalar ile elde edilen verilerin farklı çevrelerce de yorumlanabilmesini veya anlaşılmasını sağlamaktadır.

Terminoloji insanların konuştuğu dillere yerleşmiş ve günlük hayatta yaygın bir biçimde kullanılan sözcüklerin kavramsallaşmasını sağlayan ve böylece insanların kendini ifade etmesini sağlayan en önemli araç olan dilin gelişmesine katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Terminolojinin uzun yıllar boyunca oluşturduğu kelime dağarcığı, gerektiğinde insanların yaptığı araştırmalarda başvurabileceği ve kendisinden yararlanabileceği bir kaynak olmasını da sağlamaktadır.

Terminoloji nedir?
Terimbilim (terminoloji), genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.

Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir. Artık konuşma dilimize yerleşmiş olan Termini’lerin kavramsallığında anlam yüklülüğüyle metinlerdeki hâllerinin incelendiği, çözümlenmesi ve araştırılması, doğru kullanım için kurallar getirilmesi ile uğraşır ve dilin fiktif didaktiğini belirler.

Bu anlamda bildiğimiz klasik sözlükler, Glossar (sözlük listesi), Thesaurus (anlam dizinleri) terimbilimin kullanım alanındadır. Dolayısıyla terimbilimin her zaman yoklanabilecek ve kendisine başvurulabilecek kontrollü bir sözcük dağarcığı vardır.
Kavramların listelenmesi veya sınıflandırılması terimbilimde genelde alfabetik biçimde ilgi alanı, temas ettiği uzmanlık dalı (örneğin biyoloji, kimya, matematik, fizik vs.) kullanım sıklığı vb. gibi bir takım spesifik özellikler ve yönlendirmeler taşır.
Terminoloji, bir kuruluşun oluşturduğu tüm bilgilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu bilgilerin reklamcılık, pazarlama materyalleri, ürün/hizmet bilgileri, web siteleri, satış desteği, müşteri hizmetleri, kullanıcı belgeleri veya eğitim videoları gibi çok çeşitli biçimlerde yer alması söz konusu gerçeği değiştirmez. Terminoloji olmaksızın, orijinal veya yerelleştirilmiş bir içerikten bahsetmek mümkün olmaz.
Terminoloji ve ona bağlı olarak oluşturulan içerik, hem şirketiniz hem de şirketinizin sunduğu ürünler/hizmetler çerçevesinde (potansiyel) müşterilerinizin kendilerini nasıl tanımlayacaklarını belirler. Faaliyet alanınızı, markanızı ve sunduğunuz katma değeri yansıtır. Akıllıca yönetilen şirketler, terminolojinin nasıl global nitelikte bilgi sunumu sağladığını iyi bilir. Bu kuruluşlardaki yöneticiler, kullanılan terminolojiyi, artık tüm şirket için değer ifade eden vazgeçilmez bir fikri mülkiyet varlığı olarak değerlendirir. Ve bu değer, terminolojinin iç veya dış kullanımının artmasıyla birlikte katlanarak büyür.

Bu, terimlerin gerçekte “çevrilmediği”, bunun yerine yerel pazar için geçerli olan terimlerin saptanarak kullanıldığı veya oluşturulduğu anlamına gelir. İşte bu noktada, Locasis Terminoloji Ekibi içeriğinize değer katabilir. Bugün dil hizmetleri sektöründe yer alan en geniş ve en güncel terminoloji veri tabanına sahip olmamızın nedeni, pek çok alanda hem akademik hem de endüstriyel terminoloji araştırması yapmayı çalışma sürecimizin önemli bir parçası haline getirmiş olmamızdandır.

Ekibimiz, Türk müşterilere ulaşabilmeniz için ihtiyacınız olan yeni terminolojiyi size sunarken, aynı zamanda, markanızın pazarımızda yaygınlık kazanması ve korunması için gereken tutarlılığın sağlandığından emin olabilmek adına, kültürel farklılıkları es geçmeden, terminoloji yönetiminizi gerçekleştirme misyonunu da üstlenir. Terminoloji yönetimi, yüksek düzeyde değişiklik yönetimi içeren devamlı bir süreçtir ve Locasis Ekibi bu sürecin yönetimi konusunda harikalar yaratır. Böylece, şirket içi ekibinizin omuzlarından ek bir görev daha alınmış olur.

Terminoloji, bir kuruluşun oluşturduğu tüm bilgilerin temel yapı taşlarını oluşturur. Bu bilgilerin reklamcılık, pazarlama materyalleri, ürün/hizmet bilgileri, web siteleri, satış desteği, müşteri hizmetleri, kullanıcı belgeleri veya eğitim videoları gibi çok çeşitli biçimlerde yer alması söz konusu gerçeği değiştirmez. Terminoloji olmaksızın, orijinal veya yerelleştirilmiş bir içerikten bahsetmek mümkün olmaz.

Terminoloji ve ona bağlı olarak oluşturulan içerik, hem şirketiniz hem de şirketinizin sunduğu ürünler/hizmetler çerçevesinde (potansiyel) müşterilerinizin kendilerini nasıl tanımlayacaklarını belirler. Faaliyet alanınızı, markanızı ve sunduğunuz katma değeri yansıtır. Akıllıca yönetilen şirketler, terminolojinin nasıl global nitelikte bilgi sunumu sağladığını iyi bilir. Bu kuruluşlardaki yöneticiler, kullanılan terminolojiyi, artık tüm şirket için değer ifade eden vazgeçilmez bir fikri mülkiyet varlığı olarak değerlendirir. Ve bu değer, terminolojinin iç veya dış kullanımının artmasıyla birlikte katlanarak büyür.

Bu, terimlerin gerçekte “çevrilmediği”, bunun yerine yerel pazar için geçerli olan terimlerin saptanarak kullanıldığı veya oluşturulduğu anlamına gelir. İşte bu noktada, Locasis Terminoloji Ekibi içeriğinize değer katabilir. Bugün dil hizmetleri sektöründe yer alan en geniş ve en güncel terminoloji veri tabanına sahip olmamızın nedeni, pek çok alanda hem akademik hem de endüstriyel terminoloji araştırması yapmayı çalışma sürecimizin önemli bir parçası haline getirmiş olmamızdandır.

Ekibimiz, Türk müşterilere ulaşabilmeniz için ihtiyacınız olan yeni terminolojiyi size sunarken, aynı zamanda, markanızın pazarımızda yaygınlık kazanması ve korunması için gereken tutarlılığın sağlandığından emin olabilmek adına, kültürel farklılıkları es geçmeden, terminoloji yönetiminizi gerçekleştirme misyonunu da üstlenir. Terminoloji yönetimi, yüksek düzeyde değişiklik yönetimi içeren devamlı bir süreçtir ve Locasis Ekibi bu sürecin yönetimi konusunda harikalar yaratır. Böylece, şirket içi ekibinizin omuzlarından ek bir görev daha alınmış olur.

Terminoloji, Terminoloji Nedir, Terminoloji ne demek, Terminoloji hakkında bilgi, Terminoloji ile ilgili bilgi, Terminolojik