Hakkında Bilgi

Türkçülük Nedir

Türkçülük Nedir
Özellikle Balkan Savaşı'ndan sonra Osmanlıcılık akımının başarısız olması, boşluğu dolduracak milleti bir arada tutacak yeni ve farklı bir ideolojiye ihtiyaç duyulması.

Türkçülüğün Amacı
Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri Millî bir duygu ile bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettirmek. Türk milletini İslam beynelmilliyetine kuvvetli bir unsur olarak yeniden sokmak.

Türkçülüğün Temel Düşüncesi
Türklük, milleti ayakta tutabilecek tek güçtür.

TÜRKÇÜLÜK
Türkçü; Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarda Osmanlıcılık, İslamcılık akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara denirken; Türkçülük, Türkçülerin ilkelerine dayanan akım, "Pantürkizm" anlamlarında kullanılmıştır. 20 yüzyıl edebiyatımızı hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımı, ulusal edebiyatımızın doğup gelişmesini sağlar. Fransız devriminin yarattığı ulusçuluk düşüncesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki, yabancı toplumları ayaklandırırken, türk aydınlarınıda uyandırır. Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Türk Yurdu dergilerindeki yayınlarla Türkçülük akımı türk dili ve edebiyatında geniş yankılar bırakır. Ziya Gökalp'e göre "Türkçülük, Türk Milletini yükseltmek demektir. O halde, Türçülüğün mahiyetini anlamak için, millet adı verilen zümrenin mahiyetini tayn etmek lazımdır.

türkçülük, türkçülük nedir, türkçülük ne demek, türkçülük neye denir, türkçülük ile ilgili bilgiler, türkçülük hakkında bilgi, türkçülük ne demektir, türkçülük anlamı, türkçülük özellikleri, türkçülük hakkında kısa bilgi
Eitim ve gretim Eitim ve gretim