Hakkında Bilgi

Ünsüz yumuşaması nedir

Ziyaretçi tarafından sorulmuş soru, Cevaplandı.

Ünsüz yumuşaması nedir
“p, ç, t, k” seslerinden biri ile biten Türkçe veya yabancı kelimelere ünlü ile başlayan ekler (yapım veya çekim eki) getirilince, kelime sonundaki sert ünsüz yumuşar ve “b, c, d, g, ğ” ye dönüşür. Bu duruma ünsüz yumuşaması denir. Hatta “g” nin “ğ” ye dönüştüğü de görülür:

Örnekler:
ağaç→ağaca, çocuk→çocuğu, senet→senedin, dolap→dolabın, ekmek→ekmeği, kitap→kitabım, tüfek→tüfeği, diyalog→diyaloğu, almak→almağa...

Bu daha çok sert ünsüzün iki ünlü arasında kalmasının sonucudur, ama kelime sonunda iki ünsüz bulunduğunda da yumuşama görülmektedir. Öyleyse bu yumuşama tamamen sert ünsüzden sonra gelen ünlüyle ilgilidir:
Örnekler:
borç→borcum, kalp→kalbi, kurt→kurdun, denk→dengim, renk→rengi, kepenk→kepengi

Sanat, millet, devlet, ahlâk, cumhuriyet, evrak, hukuk, sepet gibi bazı yabancı kelimelerde yumuşama olmaz:
Örnekler:
ahlâkım, merakımı, anketin, sanatı, millete, devletin, sürati, hakikatin, tazyiki, hukukun...

Sert ünsüzle biten özel isimlerde meydana gelen yumuşama yazıda gösterilmez, telâffuzdan anlaşılır:
Örnekler:
Gemlik’e (okunuşu: gemliğe), Ahmet’i (okunuşu: ahmedi)...

Yumuşama, tek heceli kelimelerde bazen görülse de genellikle yoktur:
Örnekler:
ip-e, suç-u, et-e, ak-ı, at-a, ok-u, aç-ı, tok-a, alt-ında, birik-en, acık-an, lig-in, org-um, cep→ceb-i, kap→kab-ı, çok→çoğ-u, taç→tac-ı, yurt→yurd-u...
“p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcük veya eklere, ünlüyle başlayan bir ek ya da sözcük getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” biçimlerine dönüşür. Bu olaya “ünsüz yumuşaması” denir.
p, ç, t, k › b, c, d, g-ğ
Sert Yumuşak

dolap – ın → dolabın
Sert Yumuşak
p › b
ünsüz yumuşaması

ilaç – ım → ilacım
Sert Yumuşak
ç › c
ünsüz yumuşaması

kanat – ı → kanadı
Sert Yumuşak
t › d
ünsüz yumuşaması

gözlük – üm → gözlüğüm
Sert Yumuşak
k › ğ
ünsüz yumuşaması
Sert ünsüzle biten eklerden sonra ünlüyle başlayan başka bir ek getirildiğinde yine “ünsüz yumuşaması” meydana gelir.

gel – ecek – iz → geleceğiz
Sert Yumuşak
k › ğ
ünsüz yumuşaması


NOT: Sert ünsüzle biten bazı sözcüklerde “ünsüz yumuşaması” görülmez.
hukuk – un → hukukun
saç – ım → saçım
devlet – in → devletin
çöp – ü → çöpü

Ünsüz Yumuşaması, Ünsüz yumuşaması hakkında bilgi, Ünsüz yumuşaması ile ilgili bilgi, Ünsüz yumuşaması nedir, Ünsüz yumuşaması ne demek, Ünsüz yumuşaması özellikleri,
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim