Hakkında Bilgi

Vasvar Antlaşması

Vasvar Antlaşması 1664
Vasvar Antlaşması 10 Ağustos 1664 Osmanlı Devletiyle Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.
1658 yılında Erdel, Eflak ve Boğdan Beylikleri Avusturya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan ettiler. Bu nedenle Osmanlı Devletiyle Avusturya arasında başlayan savaş Sultan IV. Mehmet döneminde 1658-1664 arasında 6 yıl devam etti. Köprülü Mehmet Paşa bu isyanları bastırdı. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Uyvar kalesini fethetti. Avusturya'nın isteği üzerine 1664 yılında Vasvar Antlaşması imzalandı.
Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
Uyvar kalesi Osmanlılarda kalacak.
Erdel Osmanlı Devletine bağlı kalacak.
Avusturya savaş tazminatı ödeyecek.

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar tarihlerine göre

Osmanlıların yaptıkları antlaşmalar, Vasvar Antlaşması, Vasvar Antlaşması hakkında, Vasvar Antlaşması ile ilgili bilgi, Vasvar Antlaşmasıyla ilgili bilgi, Vasvar Antlaşması kısa bilgi, Vasvar Antlaşmasının sonuçları, Vasvar Antlaşmasının tarihi, Vasvar Antlaşmasında alınan kararlar,
Farmasi Katalou
Eitim ve gretim Eitim ve gretim