Hakkında Bilgi

Volkanik Kayaç Nedir

Volkanik Kayaçlar
1) Volkan bacası adı verilen yerkabugu çatlaklarından erimiş magmanın yeryüzüne çıkarak akması veya kubbe şeklinde yıgılarak soguması sonucu meydana gelen magmatik kayaç.

2) Püskürük (ekstrüsif) kayaç.
Farmasi Katalog
Eitim ve gretim Eitim ve gretim